Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Tredobling av risiko for ekstrem svangerskapskvalme mellom generasjoner

Kvinner har tredoblet risiko for ekstrem svangerskapskvalme dersom mor også hadde sykdommen i et eller flere av sine svangerskap, viser en studie fra Folkehelseinstituttet publisert i British Medical Journal (BMJ). Studien er blant de første som ser på gjentakelse av ekstrem svangerskapskvalme gjennom generasjoner.

Gravid mage 7.
Gravid mage 7.
- Dette er ny kunnskap som kan hjelpe oss å komme på sporet av årsakene til alvorlig svangerskapskvalme, sier stipendiat Åse Vikanes ved Folkehelseinstituttet.

Studien har undersøkt 2,3 millioner fødsler i Norge fra 1967-2006 basert på data fra Medisinsk fødselsregister.

Arv eller miljø?

Årsaken til svangerskapskvalme er ukjent og det finnes begrenset kunnskap om hvorvidt det skyldes miljøpåvirkning eller genetiske faktorer. Resultater fra tidligere studier tyder på at genetiske faktorer hos både mor og barn spiller inn.

Resultater fra denne studien viser at døtre som ble født etter svangerskap med ekstrem svangerskapskvalme hadde 3 prosent risiko for å utvikle sykdommen i eget svangerskap, sammenlignet med 1,1 prosent risiko hos kvinner som var født etter et ukomplisert svangerskap.

Samtidig viser studien at de kvinnelige partnerne til sønner som var født etter svangerskap med ekstrem svangerskapskvalme, bare hadde 1,2 prosent risiko for å utvikle sykdommen.

- Ekstrem svangerskapskvalme har en tendens til å komme tilbake i flere svangerskap hos samme kvinne. Når vi nå ser at risikoen også henger sammen med om sykdommen forekom hos mor, styrker det antakelsen om at gener er viktige i denne sammenhengen. Det at risikoen for ekstrem svangerskapskvalme føres videre hos døtre, men ikke gjennom sønnene, tyder på at mors gener er viktigere enn fosterets i denne sammenhengen, sier Vikanes.

Felles miljøpåvirkning som ernæring, andre livsstilsfaktorer og infeksjoner både hos mor og datter kan imidlertid ikke utelukkes. Det er derfor en mulighet for at risikoen ikke er genetisk betinget, men forårsaket av miljøfaktorer.

Ny og nyttig kunnskap for helsepersonell

Resultatene fra studien gir ny kunnskap om mulige årsaker til ekstrem svangerskapskvalme og grunnlag for videre forskning på mulige årsaker til sykdommen.

- Sett i sammenheng med bedre forståelse av den psykiske belastningen ved ekstrem kvalme og oppkast, kan resultatene fra denne studien gi et nytt perspektiv på sykdommen og være nyttig for helsepersonell i behandling og rådgivning av kvinner med ekstrem svangerskapskvalme, sier Vikanes.

Hva er ekstrem svangerskapskvalme?

Ekstrem svangerskapskvalme (hyperemesis gravidarum) forekommer i en til to prosent av alle graviditeter og er en alvorlig form for morgenkvalme med oppkast. Det er også den hyppigste årsaken til sykehusinnleggelser tidlig i svangerskapet. Ekstrem svangerskapskvalme kan føre til vekttap, ernæringssvikt og vitaminmangel hos mor og lav fødselsvekt og for tidlig fødsel for barnet.

Referanse

Vikanes, Åse; Skjærven, Rolv; Grjibovski, Andrej M; Gunnes, Nina; Vanger, Siri; Magnus, Per. Recurrence of hyperemesis gravidarum across generations: population based cohort study. British Medical Journal 2010;340;c2050