Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Forskningsfunn

Temperatur påvirker forekomst av ulcerøs kolitt

Forekomsten av den kroniske tarmsykdommen ulcerøs kolitt øker mot nord på den nordlige halvkule og mot sør på den sørlige halvkule. Kan det være klima som påvirker sykdommen? Resultatene i en studie fra Folkehelseinstituttet støtter en slik hypotese.

Colourbox.com
Colourbox.com
Ulcerøs kolitt rammer årlig i underkant av 1000 innbyggere i Norge.

Tarmfloraen påvirkes av klima

Resultater fra studien viser at forekomsten av ulcerøs kolitt var høyere i områder med lavere temperatur. En grad høyere temperatur var forbundet med en ni prosent redusert risiko for sykdommen. Forskerne fant ingen sammenheng mellom nedbør og sykdommen eller høyde over havet og sykdommen.

På bakgrunn av resultater fra tidligere studier, er forskernes forklaringsmodell at kaldere klima fører til mindre artsmangfold av mikroorganismer i tarmen, som igjen gir større sårbarhet for utvikling av kronisk tarmsykdom.

- Studien er viktig på to måter: For det første at forhold vi ikke selv er herre over – temperaturen - kan ha en betydning for å utvikle ulcerøs kolitt. Det andre er at temperatur kan være en nøkkel til å forstå mekanismen bak utviklingen av sykdommen, sier Geir Aamodt, seniorforsker på Folkehelseinstituttet.

Dette er den første studien der forskerne har undersøkt sammenhengen mellom temperatur og forekomst av ulcerøs kolitt, men forklaringsmodellen de har brukt i arbeidet henger tett sammen med hygienehypotesen som ofte benyttes for å forklare hvorfor sykdommen har økt de siste tiårene. Hygienehypotesens idé er at redusert eksponering for ulike mikroorganismer, organismer som vi i hundretusener av år har utviklet oss sammen med, gir forringet immunsystem. Det som er nytt er at forklaringsmodellen også kan benyttes for å forstå geografiske forskjeller på forekomst av ulcerøs kolitt.

Rik tarmflora er gunstig for immunsystemet

Fra biologien er det vel kjent at temperatur styrer artsmangfoldet i naturen («The latitudinal gradient»). Varmt klima fører til mange arter og kaldt klima fører til færre arter. Studier har vist at dette også er tilfelle for tarmen vår og mikroorganismer som koloniserer den. Det er større artsmangfold av bakterier i tarmen hos befolkningen i varmere land enn i kaldere land. Mikroorganismene i tarmen er viktige samarbeidspartnere for en god tarmfunksjon, og det er samspill mellom organismene i tarmen og immunsystemet vårt. Redusert eksponering for mikroorganismer i tarmen kan gjøre at kroppen håndterer en betennelse ugunstig.

Metode

I studien benyttet forskerne Cohort of Norway, som er en sammenstilling av ti ulike helseundersøkelser. Forskerne identifiserte 370 personer med ulcerøs kolitt av til sammen 80 000 personer fra Oslo til Finnmark, og knyttet forekomst av sykdommen til gjennomsnittlige verdier av temperatur, nedbør og høyde over havet basert på deltakernes kommune. Verdier for nedbør og temperatur fikk forskerne fra eKlima, en nasjonal databank for klima og meteorologi.

Studien er gjort i samarbeid med Ahus, Rikshospitalet og Tønsberg sykehus.

Referanse

Aamodt Geir, Bengtson May-Bente, Vatn Morten Harald. Can temperature explain the latitudinal gradient of ulcerative colitis? A cohort of Norway study. BMC Public Health. 2013; 13:530.