Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Traumatiske fødsler kan gi post-traumatisk stress»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Traumatiske fødsler kan gi post-traumatisk stress

Nyhet

Traumatiske fødsler kan gi post-traumatisk stress

Hvordan kvinner opplever fødselsprosessen kan være avgjørende for hvorvidt de utvikler posttraumatisk stresslidelse eller ikke. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med Akershus universitetssykehus.

Hvordan kvinner opplever fødselsprosessen kan være avgjørende for hvorvidt de utvikler posttraumatisk stresslidelse eller ikke. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med Akershus universitetssykehus.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

pregnant woman 2.
pregnant woman 2.
Opptil en tredjedel av alle kvinner opplever sin fødsel som traumatisk, og 2- 6 prosent oppfyller kriteriene for diagnosen posttraumatisk stresslidelse (eng: post-traumatic stress disorder, PTSD) i forbindelse med fødselen. Fødselsrelatert traume er en stor belastning og fører ofte til at kvinnen unngår å bli gravid. Selv om mange kvinner opplever vanskelige fødsler er det kun et mindretall som utvikler PTSD.

Resultatene fra studien styrker tidligere funn, og viser blant annet at:

  • Kvinnens subjektive fødselsopplevelse, det vil si hvordan hun selv opplevde fødselen, hadde en avgjørende betydning for om hun utviklet posttraumatisk stress eller ikke. Dette hadde vesentlig større betydning enn objektive komplikasjoner.
  • De objektive hendelsene hadde likevel en viss sammenheng med posttraumatisk stress, særlig ved at slike hendelser påvirket den subjektive fødselsopplevelsen, som igjen påvirket posttraumatisk stress
  • Likeledes hadde fødselssmerte en viss betydning for utvikling av posttraumatisk stress, men også her ble en vesentlig del av effekten mediert via den subjektive fødselsopplevelsen

Subjektiv opplevelse er avgjørende

Forskerne konkluderer med at til tross for at fødselskomplikasjoner og fødselssmerte har en viss betydning for utvikling av posttraumatisk stress etter fødselen, så tyder resultatene på at den subjektive opplevelsen spiller en helt sentral rolle.

- Den subjektive fortolkningen av fødselen er ikke nødvendigvis assosiert med faktiske hendelser. Å føle trygghet under fødselen er en forutsetning for en god fødselsopplevelse, men det krever god oppfølging og informasjon. Dagens nedskjæringer og nedbemanning på mange fødeavdelinger kan derfor øke risikoen for posttraumatisk stress etter fødsel, sier FHI-forsker og professor Malin Eberhard-Gran.

Om studien

Forskerne har undersøkt nærmere 2000 kvinner som fødte på Kvinneklinikken ved Akershus universitetssykehus. Kvinnene fylte ut ulike spørreskjema både under graviditeten, på barselavdelingen og 8 uker etter fødselen. De ble blant annet spurt om symptomer på angst og depresjon, frykt for fødsel og tidligere PTSD. Grad av fødselssmerte ble rapportert på en skala fra 0-10, 1-2 dager etter fødselen. Symptomer på posttraumatisk stress ble målt med instrumentet «Impact of Event Scale» 8 uker etter fødselen.  

Referanse

Garthus-Niegel, S., Knoph C., von Soest, T., Nielsen C.S. & Eberhard-Gran M. (2014). The role of labor pain and overall birth experience in the development of posttraumatic stress symptoms: a longitudinal cohort study. Birth. 2014 Mar;41(1):108-15.