Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «9 av 10 barn fødes etter fullgåtte svangerskap»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 9 av 10 barn fødes etter fullgåtte svangerskap

Nyhet

9 av 10 barn fødes etter fullgåtte svangerskap

Færre kvinner går over tiden før fødselen. Alderen på førstegangsfødende øker. Andelen barn som fødes av utenlandsfødte kvinner øker. Dette viser 2014-tall fra Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet.

Færre kvinner går over tiden før fødselen. Alderen på førstegangsfødende øker. Andelen barn som fødes av utenlandsfødte kvinner øker. Dette viser 2014-tall fra Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

2014-tallene fra medisinsk fødselsregister er tilgjengelige i Medisinsk fødselsregisters statistikkbank. Tallene er foreløpige og kan endre seg noe da de enda ikke er helt ferdig kvalitetssikret. Endelig tall for 2014 blir publisert 18. november. 

De foreløpige tallene gjelder følgende områder: 

Antall fødte: Det er registrert 59 937 fødte i 2014. Dette er kun 44 færre fødte enn året før, men over 3000 færre fødte enn siste toppår som var i 2009.  

Forholdet mellom gutter og jenter: Det blir født flest gutter (51,4 prosent av fødte). I 2014 var det kun Troms og Finnmark som hadde flere jentefødsler enn guttefødsler.

Tvillinger og trillinger: Andelen flerlinger fortsetter å falle og utgjør nå 1,6 prosent av fødslene. Andelen av flerlingefødsler begynte å stige på slutten av 1980-tallet og nådde toppen like etter år 2000 før det begynte å falle igjen. Man må tilbake til 1996 før man finner lavere andel flerlinger enn vi registrerte i 2014. 

Alder førstegangsfødende: Gjennomsnittlig alder på førstegangsfødende fortsetter å øke og var 28,7 år i 2014. Høyeste gjennomsnittsalder på førstegangsfødende finner vi i Oslo med 30,8 år, mens den laveste er i Nord-Trøndelag med 26,3 år.  

Dødfødsler: Dødfødselsraten var i 2014 på 4,4 dødfødte per 1000 totalt fødte. Dette er samme nivå som i 2008, mens raten i 2012 var den laveste som noen gang er registrert på 3,7.   

Andelen som fødes etter fullgåtte svangerskap (terminfødte): 9 av 10 barn som fødes i Norge blir nå født innenfor det som Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer som terminfødte, det vil si en svangerskapsvarighet fra og med 37 uker og 0 dager til og med 41 uker og 6 dager.

Prosentandelen med terminfødte barn har økt fra 85 prosent i år 2000 til 91 prosent i 2014. Dette forklares av en lett reduksjon av premature fødsler, men enda mer av en markert nedgang i overtidsfødsler.

Andelen for tidlig fødte (premature) og overtidsfødte: Andel av for tidlig fødte, dvs barn født før uke 37, har falt til 5,6 prosent mot 6,4 prosent i år 2000. Til sammenlikning har det vært mer enn en halvering av overtidsfødsler fra 8,5 prosent i år 2000 til 3,6 prosent i 2014, se figur 1 nedenfor. 

Ovrtidsfødsler mm_mfr2014.png

Figur 1.Andelen kvinner som går over tiden før fødselen har falt etter 2000. Diagrammet viser prosentandelen prematur- og overtidsfødsler 2000-2014. Kilde: Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet.

Barn av utenlandskfødte mødre: Andelen barn født av mødre som selv ikke er født i Norge har økt til 27 prosent i 2014. Tilsvarende andel var 14 prosent i år 2000.

I Helse Sør-Øst ble 31 prosent av barna i 2014 født av mødre som selv ikke var født i Norge. For Helse Vest var andelen 25 prosent og for Helse Midt og Helse Nord 21 prosent (Figur 2). Av utenlandsfødte mødre som fødte i Norge i 2014 var flest fra Polen, fulgt av mødre fra Somalia, Sverige, Litauen, Filippinene og Irak.

Tabell 2 Fødselsnytt.
Tabell 2 Fødselsnytt.

Figur 2. En økende andel barn fødes av mødre som er født utenfor Norge. Diagrammet viser prosentandelen barn født av utenlandskfødte mødre 2000-2014. Kilde: medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet.