Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

UngKul i Bergen tilbyr skolehelseprofiler

Publisert Oppdatert


– Hvordan mestrer barn og ungdommer med ulik kulturell bakgrunn hverdagen? undrer Brit Oppedal ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Hun oppfordrer barn, foreldre og skoler i Bergen til å delta på studien UngKul. Som takk for innsatsen får skolene utarbeidet en skolehelseprofil.


Har du funnet en feil?

en gruppe med ungdom fra ulike nasjonaliteter.
en gruppe med ungdom fra ulike nasjonaliteter.
Hvilke verdier styrer måten foreldrene og skolen oppdrar barna på? Hva er viktig for foreldrene? Hva er skolens mål?

– Vi tror at svarene på spørsmål om hva som gir trivsel og mestring kan variere fra kultur til kultur. Derfor er det viktig at ikke bare etnisk norske familier deltar i prosjektet, men at vi også inkluderer innvandrerfamilier fra mange forskjellige land, sier prosjektleder Brit Oppedal ved Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Bergen først ute

Prosjektet ”UngKul - Ungdom, kultur og mestring” ønsker å få kunnskap om hvorfor enkelte barn mestrer problemer og utfordringer, mens andre blir triste, engstelige, hissige eller urolige, eller føler seg ensomme når problemene hoper seg opp.  Barna i UngKul og en av deres foreldre blir fulgt fra barna går i 5., 6., og 7. klasse, og fram til de er ferdige på videregående skole.

UngKul er et tredelt prosjekt ved Folkehelseinstituttets Divisjon for psykisk helse. Den mest omfattende delen er familiestudien i Bergen og Oslo. Studien i Bergen har startet og trappes nå opp. Studien i Oslo er planlagt å starte før jul.

I Bergen er UngKul knyttet til et større helseprosjekt som mange kjenner til, nemlig Barn i Bergen. Oppedal har foreløpig startet samarbeid med et par skoler, og målsettingen er at alle familiene som nå har barn i 6., 7., og 8. klasse på disse skolene skal delta. Familiene blir invitert gjennom skolene.

Tilbyr skolehelseprofil

Skolene kan selv få stort utbytte av å delta i UngKul.  
– Vi tilbyr oss å utarbeide skolehelseprofiler, lover prosjektleder Brit Oppedal. I Bergen starter arbeidet med disse nå. Profilen er en analyse av forhold ved læringsmiljøet som har betydning for elevenes mestring og trivsel, slik som for eksempel samspillet i klassene, støtte fra lærerne, og problemer med skolearbeidet. – Skolehelseprofilen kan være et nyttig redskap i skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø, sier Oppedal.

Viktig og unik

I UngKuls familiestudie vil elevene bruke to skoletimer på å besvare et spørreskjema. I etterkant blir rundt halvparten invitert til et intervju etter skoletid, mens foreldrene blir invitert gruppevis til å komme på skolen for å besvare foreldrespørreskjemaet.
– Hvorfor er det viktig at barna, foreldrene og skolene blir med i UngKul?
– Det er store forskjeller i hvordan barn trives og mestrer hverdagen sin. Men det finnes lite kunnskap om variasjonene hos barn og ungdom med ulik etnisk og kulturell bakgrunn. Derfor er denne studien viktig og unik for alle som er opptatt av at barn skal få gode utviklingsmuligheter, sier Oppedal.
Ved å følge barna over tid, håper forskerne å få kunnskap om hvorfor barnas livskvalitet eventuelt endrer seg.
– Dette er også verdifull kunnskap for politikere som jobber med familie- helse- og integreringspolitikk, understreker Oppedal.

Hva er ”UngKul - Ungdom, kultur og mestring”?

 •  UngKul er et tredelt prosjekt ved Folkehelseinstituttet, Divisjon for psykisk helse:
 •  Familiestudien: 
  Hovedprosjektet skal følge omlag 4 000 barn i Bergen og Oslo med ulik nasjonal (etnisk) bakgrunn og en av deres foreldre. Barna blir fulgt fra 10,11 og 12 års alder til de er ferdig med videregående skole. UngKul i Bergen startet i 2005, og er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Barn i Bergen-studien og Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Det er planlagt at UngKul i Oslo starter før jul 2006, i samarbeid med Utdanningsetaten. Etter planen skal 3 500 familier delta her.
 • Ungdomsskolestudien:
  Tre ungdomsskoler i Oslo er med på skole-UngKul. Dette er en del av skolens handlingsplan for å sikre trivsel blant elevene. Undersøkelsen gjør det mulig for skolen å få vite hvordan elevene har det, og vurdere om de tiltakene som iverksettes er effektive. Samtidig kan informasjon fra elevene også brukes til UngKuls forskningsformål. Til gjengjeld får skolene utarbeidet en helseprofil fra UngKul.
 • Ungdom som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere: 
  Studien inkluderer om lag 360 ungdommene fra Somalia, Irak, Sri Lanka og Afghanistan som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere mellom 2000 og 2006. UngKul ønsker å få kunnskap om hvordan denne ungdomsgruppen tilpasser seg og trives i årene etter at de har fått opphold i Norge. Disse barnene og ungdommene blir fulgt i fem år.
 • Prosjektet får støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet.