Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Risikofaktorer for sykefravær og uførhet

Publisert Oppdatert

Tom kontorstol
Foto: Colourbox

Et godt velferdssamfunn har gode ordninger som sikrer økonomisk trygghet for mennesker som av helseårsaker ikke kan arbeide. Samtidig vet vi at høyt sykefravær og mange på uføretrygd medfører mange ulemper. Nasjonalt tvillingregister har fått midler til en utvidet studie av hvordan genetiske faktorer, psykisk og fysisk helse og sosioøkonomisk status henger sammen med frafall fra arbeidslivet.


Har du funnet en feil?

Data fra en mindre kohort i Nasjonalt tvillingregister har tidligere vært koplet til offentlige registre for sykefravær og uførhet. Nå har Folkehelseinstituttet fått midler til å gjøre en utvidet studie, der vi bruker data fra alle tvillinger født etter 1924.

Ved hjelp av koplinger til registre for sykefravær og uføretrygd (SSB og NAV), Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret, skal vi undersøke grundigere hvordan genetiske faktorer, psykisk og fysisk helse samt sosioøkonomisk status henger sammen med frafall fra arbeidslivet, og hvordan dette varierer over tid.

Tilsvarende studier pågår i de andre nordiske landene. Det gir mulighet til å sammenlikne våre resultater med resultater fra andre land med andre typer trygdeordninger. Prosjektet har fått godkjenning av Regional etisk komité, og håndtering av data foregår etter Folkehelseinstituttets retningslinjer. Forskerne som arbeider med disse dataene har ikke tilgang til de enkelte tvillingenes navn eller personnummer.

Har du spørsmål om studien, ring gjerne prosjektleder Margarete Vollrath (telefonnummer 21 07 83 31) eller seniorforsker Ragnhild Ørstavik (telefonnummer 21 07 82 36).