Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

TBE-studie i Østfold

Publisert Oppdatert


Det har til nå ikke vært noen laboratoriebekreftede sykdomstilfeller av TBE (skogflåttencefalitt) smittet i Østfold, men i vestlige deler av Sverige har antallet tilfeller vært økende. For å finne ut mer om risikoen har forskere på Folkehelseinstituttetsammen med Sykehuset Østfold gjort en studie av forekomst av TBE-virus i Østfold.


Har du funnet en feil?

Studien hadde to deler: 461 blodgivere ble testet for antistoffer mot TBE og fylte ut spørreskjema om flåtteksposisjon og tidligere vaksinasjon. I del to ble flått som var samlet inn på Hvaler undersøkt for TBE-virus. Forfatterne fant at antistoffer mot TBE (seroprevalensen) hos blodgivere i Østfold var 0,65 %. Forekomsten av TBE-virus i flått var 0,14 %. Konklusjon var at TBE forekommer i Østfold, og at helsepersonell og publikum bør gjøres oppmerksomme på dette.