Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Lite bruk av rusmidler på jobb

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttet (FHI) har gjennomført en studie for å kartlegge bruk av narkotika og legemidler med ruspotensiale blant arbeidstakere i risikofylte stillinger i Norge. Resultatene viser et lavt omfang i bruk av slike rusmidler på jobb.Har du funnet en feil?

offshore. Colourbox
offshore. Colourbox
I perioden 2000-2006 undersøkte FHI 13 469 urin- og blodprøver fra ansatte innen offshore, shipping og luftfart for å kartlegge omfanget av rusmiddelbruk. Det var i all hovedsak menn som deltok i undersøkelsen.

Generell trend

Cirka tre prosent av prøvene var positive for ett eller flere stoffer. Det var flest positive prøver blant deltakerne i aldersgruppen 15-29 år.

Prøvene ble analysert for narkotika og legemidler med ruspotensiale, som benzodiazepiner, opioider og z-hypnotika. I undersøkelsesperioden var det en synkende trend i bruk av opioider (herunder morfin og heroin) og en økende trend i bruk av beroligende midler, sovemedisin og amfetamin.

– Resultatene fra studien viser et lavt omfang i bruk av rusmidler hos arbeidstakere. Det er også lavere funn i denne studien enn i tilsvarende studier i Norge, Europa og USA. Selv om de undersøkte representerte en utvalgt gruppe, kan resultatene fra studien forventes å være en generell trend blant arbeidstakere i Norge, sier Hilde Marie Erøy Lund, stipendiat på Folkehelseinstituttet og en av forskerne bak undersøkelsen.

Det fantes ikke informasjon om arbeidstakerne brukte legemidler på resept eller om inntaket skyldtes ulovlig bruk.

Om studien

Prøvene ble sendt inn som ledd i rutinemessig rusmiddeltesting av arbeidstakere i de nevnte bransjene, fra internasjonale selskaper som holder til i Norge. Firmaene som deltok i undersøkelsen hadde avtale om rusmiddelkontroll på arbeidsplassen. Prøvetakingen ble gjort uten forvarsel.

Rusmiddelkontroll blant arbeidstakere er mindre vanlig i Norge enn i mange andre land. Omfanget av rusmisbruk i arbeidssammenheng er derfor i stor grad ukjent her.

Publikasjon

Results of workplace drug testing in Norway. Hilde Marie Erøy Lund, Stig Tore Bogstrand & Asbjørg Solberg Christophersen, Norsk Epidemiologi, 2011.