Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Storbrukere av zopiklon framstår som ruspåvirket

En studie fra Folkehelseinstituttet, publisert i 2009,viste en positiv sammenheng mellom mengden av sovemidlet zopiklon i blodet og sjansen for å bli bedømt som påvirket ved klinisk legeundersøkelse. Studien inkluderte også bilførere der det kun var påvist alkohol i blodprøven.

Piller.jpg
Sovemidler som inneholder zopiklon og zolpidem (for eksempel Imovane® og Stilnoct®) er vanlige i store deler av verden, og det er rapportert at mellom 3 og 7 % av den voksne befolkningen bruker disse midlene. Forskerne ved Folkehelseinstituttet studerte sammenhengen mellom konsentrasjonen av zopiklon eller zolpidem i blodet, og det å bli bedømt som påvirket i en klinisk legeundersøkelse. Undersøkelsen ble gjort på et anonymisert materiale ved å sammenligne innsendte blodprøver og resultater fra den kliniske legeundersøkelsen for perioden januar 2000 til desember 2007. Deretter gjorde man de samme undersøkelsene med en tilsvarende gruppe bilførere som kun hadde alkohol i blodet.

Sammenheng mellom stoffkonsentrasjon og påvirkning

Andelen av sjåfører som ble vurdert som påvirket, økte med zopiklon-konsentrasjonen i blodet. En slik positiv sammenheng ble ikke funnet for zolpidem. For alkohol var det som forventet en signifikant sammenheng mellom andelen påvirkede sjåfører og alkolholkonsentrasjonen i blodet.

- Vi vet at den kliniske undersøkelsen som brukes ved mistanke om påvirket bilkjøring er en test som er mest sensitiv for alkoholpåvirkning, og mindre sensitiv for andre stoffer enn alkohol. Andre typer ruspåvirkning blir dermed ikke nødvendigvis oppdaget ved denne undersøkelsen, noe som kan forklare at vi ikke fant noen positiv sammenheng for zolpidem. En annen årsak kan være at det var få sjåfører i vårt materiale, særlig var det få i gruppen med lave konsentrasjoner, sier Gustavsen.

Prosentandelen av sjåfører som ble vurdert som påvirket, var relativt lik for gruppen som hadde 130 μg/l zopiklon eller mer i blodet og gruppen som hadde en alkoholkonsentrasjon høyere enn 1 promille i blodet. Konsentrasjonen 130 μg/l zopiklon i blodet tyder på inntak av minst 2 store sovedoser zopiklon.

Misbrukspotensiale

- Zopiklon og zolpidem inntas vanligvis i moderate mengder før sengetid, og vil ofte være ute av kroppen innen neste morgen. Det er ytterst få brukere av disse sovemidlene som blir stanset av politiet på grunn av mistanke om påvirket bilkjøring. Imidlertid vet vi at disse stoffene også har et misbrukspotensiale, i likhet med andre beroligende eller søvnfremkallende legemidler. Over 90 % av sjåførene som ble inkludert i studien på grunn av zopiklon- / zolpidem-bruk, hadde høyere konsentrasjoner av stoffene i blodet enn det man ville forvente ved vanlig terapeutisk bruk av sovemedisinen før sengetid, avslutter Gustavsen.

Referanse:
Gustavsen, I., et al., Impairment related to blood drug concentrations of zopiclone and zolpidem compared to alcohol in apprehended drivers. Accid. Anal. Prev. (2009), doi:10.1016/j.aap.2009.01.011