Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Rapport MSIS brukerundersøkelse 2011

Folkehelseinstituttet utførte i oktober 2011 en brukerundersøkelse blant brukere av meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).Det foreligger nå en rapport med resultater fra denne undersøkelsen.

Totalt var det 250 brukere som svarte i denne undersøkelsen. Smittevernleger utgjorde den største gruppen. Av resultatene fra undersøkelsen kan nevnes:

  • Undersøkelsen viste at det i dette utvalget er bred oppslutning om at MSIS er viktig og at det er lite problemer med å få tak i meldingsskjemaer eller fylle ut disse. 
  • Det er få av respondentene som informerer pasientene når de melder et tilfelle til MSIS. Dette skal de iflg. MSIS- og tuberkuloseregisterforskriften gjøre.       
  • Det er en utbredt oppfatning blant respondentene at man i framtiden ønsker seg en datateknisk løsning hvor man kan fylle ut MSIS-meldingsskjema i elektronisk pasientjournal (EPJ) og sende meldingen elektronisk via helsenett.   
  • Respondentene bruker ofte data fra MSIS. Disse dataene finner de primært på Folkehelseinstituttets nettsider og på msis.no. De aller fleste bruker dataene for å ha en oversikt over den epidemiologiske situasjonen i kommunen /bydelen, men det er mange som også bruker data i forbindelse med lokale rapporter og i kontakt med publikum og media.