Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Råd ved utbrudd i asylmottak»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Råd ved utbrudd i asylmottak

Artikkel

Råd ved utbrudd i asylmottak

Utbrudd av smittsomme sykdommer på mottak for asylsøkere forekommer svært sjeldent. Enkelte utbrudd av skabb har blitt rapportert fra ulike mottak. Ved utbrudd i mottak har kommuneoverlegen i mottakskommunen ansvaret for å lede og organisere oppklaringsarbeidet innen befolkningen. Kommuneoverlegen har også plikt til å lage beredskapsplaner for dette arbeidet.

Utbrudd av smittsomme sykdommer på mottak for asylsøkere forekommer svært sjeldent. Enkelte utbrudd av skabb har blitt rapportert fra ulike mottak. Ved utbrudd i mottak har kommuneoverlegen i mottakskommunen ansvaret for å lede og organisere oppklaringsarbeidet innen befolkningen. Kommuneoverlegen har også plikt til å lage beredskapsplaner for dette arbeidet.


Mattilsynets ansvar inntrer dersom det er mistanke om at utbruddet skyldes næringsmidler, dyr eller en annen kilde under Mattilsynets forvaltning. Mattilsynet har i så fall ansvaret for a lede og organisere oppklaringsarbeidet innen produksjons- og distribusjonskjeden (matkjeden). Effektiv oppklaring av lokale utbrudd krever tett samarbeid mellom kommuneoverlegen og Mattilsynets distriktskontor. Det er en forutsetning at disse to etatene gir hverandre informasjon, rad og bistand, slik at de kan utføre oppklaringsarbeidet innen hvert sitt ansvarsområde. Folkehelseinstituttet kan gi bistand, råd, veiledning og informasjon, dersom kommuneoverlegen ønsker det.

Råd ved utbrudd av gastroenteritt og hepatitt A i ankomstsentre og asylmottak

Utbrudd av gastroenteritt eller hepatitt A har større spredningspotensiale enn ellers i samfunnet på steder der hvor mange mennesker samles og bor tett, som for eksempel ved ankomstsentre og asylmottak. I dette miljøet kan et stort antall mennesker raskt bli syke. Utbruddene er vanligvis forårsaket av virus, men kan også være forårsaket av bakterielle infeksjoner. Folkehelseinstituttet har utarbeidet et informasjonsskriv om håndtering av slike enkelttilfeller og utbrudd:

 • Gastroenteritt asylmottak (pdf)

Varsling av utbrudd 

Utbrudd i og utenfor helseinstitusjon skal iflg. MSIS-forskriften varsles kommuneoverlegen som igjen skal varsle Folkhelseinstituttet. Med varsling menes en umiddelbart formidlet beskjed.

Tidlig varsling av utbrudd gir Folkehelseinstituttet mulighet til å bistå med oppklaringsarbeid, gi råd om prøvetaking og andre forhold og hjelp til å håndtere spørsmål fra media. Rask rapportering fra lokalnivå til nasjonalt nivå gir samtidig grunnlag for å vurdere om flere små geografisk spredte utbrudd kan ha en sammenheng, for eksempel hvis et markedsført næringsmiddel er årsaken til utbruddet.

Definisjon av utbrudd:

 • flere tilfeller enn forventet av en bestemt sykdom innenfor et område i et gitt tidsrom
 • to eller flere tilfeller av samme sykdom med antatt felles kilde (hotell/feriested, utstyr, næringsmidler, vann e.a).

Følgende utbrudd av smittsomme sykdommer skal varsles:

 • utbrudd av de sykdommer som er meldingspliktige i MSIS
 • utbrudd som mistenkes å ha sammenheng med næringsmidler (inkludert drikkevann)
 • utbrudd i helseinstitusjoner
 • utbrudd av særlig alvorlige sykdommer (andre enn dem som omfattes av MSIS), dvs. sykdommer med høy dødelighet, alvorlig sykdomsbilde eller høy komplikasjonsrate
 • særlig omfattende utbrudd

De fire siste kategoriene gjelder også utbrudd av smittsomme sykdommer som ikke er meldingspliktige til MSIS.

 • Liste over meldingspliktige sykdommer i MSIS

Vesuv (varslingssystem for utbrudd)

I 2005 innførte Folkehelseinstituttet i samarbeid med Mattilsynet et vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv) som skal benyttes ved varsling av utbrudd til Folkehelseinstituttet. Systemet ivaretar spesialist- og kommunehelsetjenestenes varslingsplikt og Mattilsynets frivillige rapporteringsordning. Den 1. juni 2010 kom den andre og forbedrede versjonen av Vesuv.

Utbruddsskjemaet skal fylles ut på web, og sendes deretter til en utbruddsdatabase lokalisert ved Folkehelseinstituttet. Hvert utbruddsvarsel får en egen identifikasjonskode. Den som varsler kan sende denne identifikasjonskode til andre som deltar i utbruddsarbeidet slik at de kan gå inn å oppdatere informasjonen, eller se hva som er blitt registrert. Som registrert bruker får man en oversikt over alle utbrudd man har varslet eller oppdatert, og har dermed mulighet til å bruke systemet som et eget register.

 • Vesuv (vevbasert system for utbruddsvarsling)

Det er også mulig å varsle Folkehelseinstituttet om utbrudd på følgende måter:

 • E-post
 • Per telefon til 21 07 66 43 i arbeidstiden
 • Per telefaks til 21 07 65 13
 • Varslingsskjema som skal brukes ved sending av brev og telefaks (word)
 • Varslingsskjema som skal brukes ved sending av brev og telefaks (pdf)

Ved varsling av utbrudd via Vesuv, per e-post eller telefaks, skal varselet ikke inneholde personidentifiserende opplysninger. Selv om utbrudd eller enkelttilfeller av varslingspliktig sykdom er varslet, skal legen sende MSIS-melding på vanlig måte for de meldingspliktige sykdommene.