Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Økning i meldte tilfeller av Enterohaemorrhagisk E. coli (EHEC) -infeksjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Økning i meldte tilfeller av Enterohaemorrhagisk E. coli (EHEC) -infeksjoner

Nyhet

Oppdatert 26.10.13:

Økning i meldte tilfeller av Enterohaemorrhagisk E. coli (EHEC) -infeksjoner

Som tidligere år har det i løpet av sommeren vært en øking av meldte tilfeller av enterohaemorrhagisk E. coli (EHEC)-infeksjon i Norge, sammenlignet med resten av året. En del av tilfellene er smittet med samme stamme E. coli-bakterier.

Som tidligere år har det i løpet av sommeren vært en øking av meldte tilfeller av enterohaemorrhagisk E. coli (EHEC)-infeksjon i Norge, sammenlignet med resten av året. En del av tilfellene er smittet med samme stamme E. coli-bakterier.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Lokale helsemyndigheter, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet følger opp tilfellene for om mulig å avdekke eventuelle felles smittekilder.

Copyright: Folkehelseinstituttet
Copyright: Folkehelseinstituttet
- Alle meldte tilfeller med  EHEC-infeksjon blir fulgt opp etter gjeldende rutiner, som kan inkludere prøvetaking av nærkontakter, intervjuer av de syke og prøvetaking av matvarer, seier veterinær og seniorrådgiver Line Vold ved avdeling for infeksjonsovervåking i Folkehelseinstituttet. 

- Påviste bakterier blir detaljundersøkt ved referanselaboratoriet her ved instituttet. Dette er både for å kunne si noe om hvor alvorlig sykdom den isolerte bakterien kan forårsake, og for å sammenlikne  bakteriestammene slik at man kan vurdere om de kan ha  en felles smittekilde, sier hun.

Hittil i år er det til Folkehelseinstituttet meldt 51 tilfeller av EHEC-infeksjoner hvor den syke er blitt smittet i Norge. Ni av disse har utviklet nyresvikt (hemolytisk-uremisk syndrom, HUS). Det er ikke meldt dødsfall forårsaket av EHEC i 2013.

En del av økningen i år er knyttet til tre ulike EHEC-varianter:

E. coli O157

Barnehageutbrudd  i Trondheim

I en barnehage i Trondheim har det siden slutten av august vært et utbrudd av E. coli O157 med fire bekreftede tilfeller, hvorav et tilfelle med HUS. Barnehagen har vært stengt mens smitteverntiltak har blitt igangsatt. Barnehagen er nå gjenåpnet.

Andre tilfeller smittet med samme bakterie

I tillegg har Folkehelseinstituttet mottatt melding om to barn bosatt i Sør-Trøndelag og Oppland som utviklet HUS i begynnelsen av september.

Det er også meldt EHEC-infeksjon hos et barn bosatt i Hedmark og hos en voksen person bosatt i Møre og Romsdal.

Det er foreløpig ikke funnet noen felles smittekilde mellom disse tilfellene.

E. coli O145

I mai måned ble Folkehelseinstituttet varslet om et tilfelle av E. coli O145 hvor barnet utviklet HUS. Barnet er hjemhørende i Sør-Trøndelag. Smitteverntiltak og arbeid med å finne smittekilden for dette tilfellet ble gjort etter gjeldende rutiner av lokale helsemyndigheter og mattilsynets distriktskontor. I august og september ble Folkehelseinstituttet varslet om to tilfeller av HUS forårsaket av E. coli O145 hos barn bosatt i Hordaland og Nord-Trøndelag. I tillegg har Folkehelseinstituttet mottatt varsel om at et barn med diaresymptomer bosatt i Sør-Trøndelag har fått påvist E. coli O145. Bakteriene har lignende MLVA-profiler,  og det er mistanke til smitte fra nærmiljø og kontakt med drøvtyggere.

E. coli O103

Siden slutten av april har Folkehelseinstituttet også blitt varslet om syv tilfeller av smitte forårsaket av E. coli O103 med den samme bakteriestammen. De syke er hjemhørende i syv ulike fylker. Ingen av de smittede er alvorlig syke.

Å finne smittekilder er komplisert

- Arbeidet for å finne smittekilder tar tid og er komplisert, og det er ikke alltid mulig å finne smittekilden. Lokale helsemyndigheter, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet følger opp alle tilfellene etter gjeldende rutiner for om mulig å avdekke eventuelle smittekilder, sier Line Vold.

Om E.coli-bakterier

E. coli er tarmbakterier som normalt finnes i store mengder hos mennesker og dyr. Disse tarmbakteriene er vanligvis ufarlige, men enkelte grupper av bakterien kan forårsake alvorlig sykdom. En slik gruppe er EHEC-bakterien. HUS er en alvorlig nyresykdom, som hos barn oftest skyldes giftproduserende EHEC-bakterier (bakterien produserer såkalte toksiner). Bakterien finnes normalt i tarm hos enkelte individer av drøvtyggere (storfe, saug, geit), og kan overføres til mennesker på ulike måter; for eksempel via mat forurenset med avføring fra dyr, fra forurenset vann eller ved direkte kontakt med dyr. Smitte kan også skje direkte fra person til person. Spesielt eldre og barn kan få alvorlig sykdom.

Om HUS (Hemolytisk Uremisk Syndrom)

HUS er en alvorlig tilstand med nyresvikt og blodforandringer. Den vanligste årsak til HUS er infeksjon med en spesiell type E. coli-bakterier, kalt enterohemorragisk E. coli (EHEC), som gir særlig alvorlig sykdom. I de fleste tilfeller starter HUS-sykdommen med en magetarminfeksjon med blodig diaré. Barnet kan ha feber, er slapt, irritabelt og har generelle sykdomstegn.

Mer informasjon