Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Økning i forekomst av enterovirus D68 rapportert fra flere land»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Økning i forekomst av enterovirus D68 rapportert fra flere land

Nyhet

Økning i forekomst av enterovirus D68 rapportert fra flere land

Fra august i år har enkelte land, først og fremst USA og Canada, meldt om økning av sykdom som skyldes enterovirus D68. De fleste pasientene har hatt luftveissymptomer, mens noen i tillegg har hatt nevrologiske symptomer med varierende grad av lammelser. Amerikanske helsemyndigheter melder at det fortsatt er uklart om det er en sammenheng med D68-infeksjon og lammelser. Det er også påvist enkelte sykdomstilfeller i Norge denne høsten som kan være forårsaket av enterovirus D68.

Fra august i år har enkelte land, først og fremst USA og Canada, meldt om økning av sykdom som skyldes enterovirus D68. De fleste pasientene har hatt luftveissymptomer, mens noen i tillegg har hatt nevrologiske symptomer med varierende grad av lammelser. Amerikanske helsemyndigheter melder at det fortsatt er uklart om det er en sammenheng med D68-infeksjon og lammelser. Det er også påvist enkelte sykdomstilfeller i Norge denne høsten som kan være forårsaket av enterovirus D68.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

- Noen har sammenlignet dette med polio. Men selv om enterovirus D68 tilhører samme gruppe virus som poliovirus, er det ikke polio, og Norge er fortsatt poliofritt, sier overlege Trude Arnesen i Avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet.

I Norge har vi en kontinuerlig overvåking av akutte slappe lammelser hos barn under 15 år. Vi samler inn disse dataene slik at vi fortsatt kan være sikre på at poliovirus ikke sirkulerer i landet.

Enterovirus – et tarmvirus

Illustrasjonsbilde
Coloubox.com
Enterovirus er en stor og vanlig gruppe av virus, med flere enn 100 forskjellige varianter. De fleste gir ufarlige symptomer som forkjølelse. Andre kan potensielt gi mer alvorlig sykdom. Barn med astma ser ut til å være mer utsatt for alvorlig forverring av sin sykdom.

Enterovirus har i USA vanligvis blitt påvist hos barn og ungdom og som oftest milde symptomer som feber, luftveissymptomer, og kroppssmerter. I sjeldne tilfeller har enterovirus D68 gitt et mer alvorlig sykdomsbilde, med symptomer fra luftveiene eller nevrologiske symptomer.  

Enterovirus smitter fra avføring via hender til mat (fekal oral smittevei), samt ved hoste (dråpesmitte). God hånd- og hostehygiene reduserer smitte, sier Arnesen.

Forekomst i Norge

Enterovirusinfeksjoner er ikke meldingspliktige i Norge, med unntak av mistenkt eller bekreftet poliomyelitt eller ved påvisning av virus i spinalvæske. Som følge av meldingene fra USA og andre land har oppmerksomheten for å diagnostisere denne undergruppen av enterovirus økt, og ved flere sykehus har man nå tilgjengelig diagnostikk for å påvise enterovirus i luftveisprøver.

- Vi har også fått varslet to tilfeller av pasienter med lammelser i Norge som har testet positivt på EV D68 i luftveissekret. I samarbeid med Oslo universitetssykehus, Ullevål, har referanselaboratoriet ved Folkehelseinstituttet utviklet et diagnostisk screeningverktøy for hurtig påvisning av disse virusene. Slik spesifikk metode har ikke vært tilgjengelig tidligere, og med økt testmulighet vil det bli påvist tilfeller man ikke tidligere så, understreker overlege Arnesen. Viruset har sporadisk også vært påvist tidligere år ved hjelp av andre mer tidkrevende metoder.

Indikasjon for enterovirus D68-testing er alvorlig luftveisinfeksjon, f.eks barn som krever sykehusbehandling pga pusteproblemer, hvor andre vanlige luftveisagens har blitt utelukket. 

Behandling

Det finnes ingen helbredende behandling for EV D68 ut over generell støttebehandling, inkludert fysioterapi. Forebyggende tiltak er god hånd- og hostehygiene. Det finnes ingen vaksine. Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye, og etablerer metoder for videre karakterisering av virus i pasientprøver.