Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Oppdatering pr. 31. desember 2011:

Økning i antall tilfeller av harepest (tularemi)

Publisert Oppdatert

I 2011 ble det meldt 170 tilfeller av harepest hos personer i Norge. De fleste tilfellene er blant voksne. Dette er det høyeste antall tilfeller som er registrert siden overvåkingen startet på 70-tallet. De smittede er bosatt over hele landet, men det er meldt flest fra Sør-Trøndelag og Finnmark med henholdsvis 42 og 40 tilfeller. I Midt-Norge ble de fleste syke i perioden februar-mars, mens tilfellene i Nord-Norge ble smittet i oktober-desember.

I 2011 ble det meldt 170 tilfeller av harepest hos personer i Norge. De fleste tilfellene er blant voksne. Dette er det høyeste antall tilfeller som er registrert siden overvåkingen startet på 70-tallet. De smittede er bosatt over hele landet, men det er meldt flest fra Sør-Trøndelag og Finnmark med henholdsvis 42 og 40 tilfeller. I Midt-Norge ble de fleste syke i perioden februar-mars, mens tilfellene i Nord-Norge ble smittet i oktober-desember.


preview_COLOURBOX1110116.
preview_COLOURBOX1110116.
Harepest er en bakteriesykdom som med noen års mellomrom gir lokale utbrudd blant harer og smågnagere, særlig hos lemen. Mennesker kan smittes gjennom direkte eller indirekte kontakt med syke, døde eller smittebærende dyr.

Harepest kan smitte via forurenset drikkevann når smågnagere har druknet i vannkilden. Smitte via drikkevann er den vanligste smitteveien for harepest her i landet. Med ujevne mellomrom vil smågnagerbestanden i større eller mindre områder av landet øke, og i slike perioder, såkalte lemenår, skal man være spesielt oppmerksom. Sykdommen kan også spre seg gjennom bitt av smågnagere, ved håndtering av smittede eller døde dyr, ved inhalasjon av støv infisert med ekskrementer og ved myggstikk og flåttbitt.

 De smittede er bosatt over hele landet:

Tularemi geografisk fordeling .
Tularemi geografisk fordeling .