Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Økning av rapporterte tilfeller av MERS »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Økning av rapporterte tilfeller av MERS

Nyhet

Økning av rapporterte tilfeller av MERS

Verdens helseorganisasjon melder om en markant økning av MERS, en sykdom knyttet til Midtøsten og som kan gi alvorlig lungesykdom. Økningen i tilfeller ses særlig blant helsepersonell som har pleiet syke på sykehus i Saudi Arabia. Man antar at smitten kommer fra kameler/dromedarer.

Illustrasjonsfoto dromedarer
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Verdens helseorganisasjon melder om en markant økning av MERS, en sykdom knyttet til Midtøsten og som kan gi alvorlig lungesykdom. Økningen i tilfeller ses særlig blant helsepersonell som har pleiet syke på sykehus i Saudi Arabia. Man antar at smitten kommer fra kameler/dromedarer.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

MERS (Middle East Respiratory Syndrom) ble påvist første gang i 2012. De fleste tilfellene har blitt rapportert fra land i Midtøsten, spesielt Saudi-Arabia. I tillegg har en del personer fått stilt diagnosen i andre land etter opphold i Midtøsten. Infeksjonen kan gi alt fra lette symptomer til alvorlig lungesvikt og død. Undersøkelser viser at viruset sannsynligvis stammer fra kameler/dromedarer og smitter sporadisk over til mennesker. Det forekommer også begrenset smitte mellom mennesker, men slike sekundærtilfeller gir ofte mildere symptomer. Undersøkelser viser at viruset ikke har endret seg siden det ble oppdaget.

Per 15.5.2014 har WHO rapportert om 572 laboratoriebekreftede tilfeller hvorav 173 dødsfall. Mange av de siste tilfellene er knyttet til flere utbrudd på sykehus i Midtøsten. Brudd på smittevernrutiner har trolig vært årsak til spredningen på disse sykehusene.

13. mai møttes WHOs Emergency Committe for å diskutere den siste utviklingen. De konkluderte med at situasjonen ikke oppfylte kriteriene for å kunne erklære en såkalt Public Health Emergency of International Concern, men påpekte flere tiltak som bør gjennomføres. Den siste utviklingen med utbrudd på sykehus viser blant annet viktigheten av å ha gode smittevernrutiner på sykehus når man mottar pasienter med luftveissymptomer.

Det er ikke påvist smitte med MERS i Norge eller andre nordiske land.

Forebyggende råd på reiser til Midtøsten

Som ved alle infeksjoner er god håndhygiene et viktig forebyggende tiltak.  Man bør unngå kontakt med dyr, og da særlig kameler/dromedarer. Man bør også unngå å drikke kamelmelk. Det fins ingen vaksine eller forebyggende medisin mot MERS. Verdens helseorganisasjon fråråder ikke reise til noen av de berørte landene i Midtøsten.

Råd etter reise til Midtøsten

Personer som har oppholdt seg i Midtøsten og som utvikler tegn på lungebetennelse i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst, bør kontakte lege med tanke på MERS. Sykdomstegn kan være hoste, feber, brystsmerter eller pustevansker. Informer legen om hvor og når du har vært på reise.