Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Oppdatert 1.8.2015

Tilbakefallsfeber påvist i Nederland hos asylsøkere fra Eritrea

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttet er informert av det europeiske smittevernsenteret ( ECDC) om to tilfeller av den sjeldne sykdommen epidemisk tilbakefallsfeber hos asylsøkere fra Eritrea. Epidemisk tilbakefallsfeber overføres via kroppslus, og smitter ikke direkte fra person til person. Ansatte ved mottak og klinikere bør være spesielt oppmerksom på symptomer på sykdommen hos asylsøkere som kommer til Norge fra endemiske områder.


ECDC har gjort en risikoanalyse av muligheten for at flere tilfeller av epidemisk tilbakefallsfeber kan bli oppdaget i andre europeiske land (se lenke). De anbefaler bl.a. økt oppmerksomhet på symptomer og oppfølging av asylsøkere fra nordøstlige Afrika der sykdommen særlig forekommer. I tillegg anbefaler man økt oppmerksomhet på andre grupper asylsøkere som kan ha delt reiserute med flyktninger fra de endemiske områdene.     

Borrelia recurrensis CDC.tiff
Ansatte ved Politiets utlendingsenhet, transittmottak og andre ordinære mottak bør være oppmerksomme på symptomer på sykdommen hos asylsøkere som kommer fra Eritrea, Sudan, Somalia eller Etiopia (se nedenfor) og kontakte smittevernlegen i kommunen og lege/evt. infeksjonsmedisiner, ved sykdomstegn.  Det anbefales ingen spesielle screeningprosedyrer for asylsøkere som kommer fra området. Sykdommen smitter ikke ved vanlig omgang med evt. smittede asylsøkere. Smitteverntiltak som undersøkelse og behandling for kroppslus anbefales kun dersom det påvises et tilfelle av sykdommen. 

Klinikere bør være oppmerksom på muligheten for tilbakefallsfeber ved sykdomsbilder hos asylsøkere fra endemiske områder.

Andre infeksjoner observert blant asylsøkere fra Eritrea

Norge har de siste årene, i likhet med mange andre land, mottatt mange asylsøkere fra Eritrea. Iflg. tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) søkte 2 900 personer fra Eritrea beskyttelse i Norge i 2014. Per juni 2015 oppholder det seg 3693 personer med eritreisk statsborgerskap i norske asylmottak.  Det store antall asylsøkere fra Eritrea har medført en betydelig økning av diagnostiserte tilfeller av malaria. I perioden 1.1.2013 og til i dag er det til MSIS meldt 72 tilfeller av malaria hos eritreiske asylsøkere som har vært smittet før ankomst til Norge

Danmark og Sverige har i løpet av juli 2015 diagnostisert til sammen tre tilfeller av huddifteri hos asylsøkere fra Eritrea. Det er ikke meldt tilfeller av huddifteri hos asylsøkere i Norge. ECDC har også gjort en risikoanalyse av muligheten for tilfeller av huddifteri blant asylsøkere.  

Om tilbakefallsfeber

Tilbakefallsfeber er forårsaket av bakteriegruppen spiroketer og kan føre til sepsis (blodforgiftning) med typiske tilbakevendende feberanfall. Sykdommen overføres gjennom kroppslus (epidemisk type) eller flått (endemisk type). Lusoverført (epidemisk) type forårsakes av spiroketen Borrelia recurrentis som overføres ved at bakterien trenger inn i huden når infisert kroppslus blir ødelagt ved kløe. Sykdommen smitter ikke direkte fra person til person. Lusoverført tilbakefallsfeber forekommer hovedsakelig i avgrensede områder i Eritrea, Somalia, Etiopia og Sudan.

Symptomer

Symptomer på lusoverført tilbakefallsfeber er raskt utviklende feber, frostanfall, hodepine, muskel- og leddsmerter og kvalme. Symptomer varer vanligvis 3-7 dager, deretter kan det komme nye, flere anfall etter en periode uten symptomer på 2-14 dager. Iblant sees utslett på ekstremitetene. Tid fra smitte til sykdom (inkubasjonstiden) er vanligvis 4-8 dager. Sykdommen kan gi alvorlig sepsis og dødeligheten er 10-40 % hos personer med symptomer som ikke får behandling. Tilbakefallsfeber behandles med antibiotika.

Kroppslus

Kroppslus (Pediculus humanus) er en av tre lusearter som kan leve på mennesker. Kroppslusa holder hovedsakelig til i klærne og går over på kroppen for å suge blod. Bittene gir kløe. Før i tiden var kroppslus meget vanlig, men forekommer i dag svært sjeldent i Norge. Kroppslusa er et problem i land hvor mange mennesker lever tett sammen under kummerlige forhold uten å skifte klær. Typisk er krisesituasjoner som krig og katastrofer. Kroppslus smitter ved kroppslig kontakt eller ved bruk av samme klær. Lusa trives ikke på folk med normal god hygiene som skifter og vasker klærne i varmt vann. Under normale forhold vil man kunne bekjempe kroppslus ved bad og skifting av tøy. Lus og egg i klær vil dø i løpet av to uker hvis klærne ikke blir brukt.