Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Oppdatering 19.februar 2015

Ti tilfeller av botulisme hos injiserende rusmisbrukere i Oslo-området

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttet har nå fått rapportert totalt ti tilfeller av botulisme hos personer som hadde injisert heroin utenfor blodåren. I alle tilfellene er heroinen skaffet i rusmiljøet i Oslo. Det er viktig med oppmerksomhet på mulig forurenset heroin som kan være i omløp. Diagnostiske analyser med musetest og PCR-prøver for påvisning av toksin utføres ved Statens Serum Institut i København.Har du funnet en feil?

Heroin i Oslo-området kan være forurenset

Rusmisbrukere og helsepersonell som er i kontakt med misbrukere må være oppmerksomme på at heroin som sirkulerer i Oslo-området kan være forurenset med botulinumsporer. Det er dermed også nødvendig å ha oppmerksomhet på botulismesymptomer hos injiserende misbrukere.

Botulisme

Botulisme er en alvorlig sykdom med nervelammelser, som skyldes toksiner (giftstoffer) produsert av bakterien Clostridium botulinum. Det finnes tre former for botulisme: matbåren-, sår- og spedbarnsbotulisme. Injiserende misbrukere kan utvikle en alvorlig form for sårbotulisme når de injiserer stoff forurenset med botulinumsporer.

Symptomer og helsehjelp

De som selv injiserer heroin, eller er i kontakt med mennesker som tilhører denne gruppen, bør ta kontakt med helsetjenesten (legevakt, lege, rusomsorgen i egen kommune o.l.) ved symptomer. Injiserende misbrukere som utvikler kliniske tegn på botulisme, skal henvises til sykehus for vurdering og prøvetaking.  

Symptomer på botulisme:

  • Øyelokkslammelser
  • Dobbeltsyn
  • Svelgevansker/talebesvær
  • Lammelser
  • Uttalt munntørrhet
  • Vanskeligheter med å puste

Tiden fra smitte til sykdom (inkubasjonstiden) kan ved injeksjonsbotulisme variere fra noen få dager til opp mot 2 uker. 

Varsling og prøvetaking

Botulisme er en varslingspliktig sykdom og helsepersonell som mistenker et tilfelle skal umiddelbart varsle kommuneoverlegen, som skal varsle videre til fylkesmannen og Folkehelseinstituttet. Dersom kommuneoverlegen ikke nås, varsles Folkehelseinstituttets døgnåpne Smittevernvakt direkte (tlf. 21076348).

Den kliniske diagnosen hos en stoffmisbruker bør bekreftes ved diagnostikk. Prøve fra sår bør sendes til det lokale mikrobiologiske laboratoriet til dyrkning for påvising av botulismebakterien. Det bør alltid tas blodprøve før evt. oppstart av antitoksin. Dersom man ønsker å få utført en mustest for påvisning av toksin og/eller PCR-prøve for verifisering av toksinproduksjon kan dette for tiden bare utføres ved Statens Serum Institutt (SSI) i København. SSI må kontaktes på forhånd (tlf +45 32683236). Kontaktperson er Kurt Fuursted. Utgifter til analyser ved SSI må dekkes av Helseforetaket. Mer informasjon finnes her: 

  • Clostridium botulinum diagnostikk SSI

Folkehelseinstituttet arbeider med å få etablere diagnostikken ved beredskapslaboratoriet ved instituttet, men inntil videre må altså musetest og PCR-prøver fra stoffmisbrukere utføres i Danmark.

Smitteveier og forebygging

Hudinfeksjoner og abscesser er vanlig hos misbrukere. Bakterier som danner sporer, som botulismebakterien, kan gi alvorlig infeksjon ved at stoffmisbrukere injiserer heroin som er forurenset med bakterier, under huden (subkutant) eller inn i muskelvev (intramuskulært). Også åpne sår og brukerutstyr kan være forurenset med bakterier. Det viktigste forebyggende tiltaket er å unngå å bruke heroin, eventuelt unngå å injisere inn i muskelvev eller under huden. Røyking av heroin reduserer risikoen for botulismesmitte.  

Tiltak

Oslo kommune har informert legevakter og relevante institusjoner som er i kontakt med misbrukere om å informere misbrukere om faren for botulisme ved heroininjeksjon, samt om å være oppmerksom på symptomer hos brukere. Relevante institusjoner er orientert om utbruddsituasjonen.

Det europeiske varslingssystemet for smittevernhendelser er informert om situasjonen. Skotske helsemyndigheter har også rapportert flere tilfeller av botulisme blant misbrukere i Glasgow-området.  Det europeiske smittesenteret (ECDC)  og det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) har utarbeidet en risikovurdering i forbindelse med botulismeutbruddene  i Norge og Skottland:

  • Rapid Risk Assessment: Wound botulism in people who inject heroin: Norway and the United Kingdom (ECDC, februar 2015)

Tidligere utbrudd av sårbotulisme

Høsten 2013 var det et utbrudd med 4 bekreftede og 3 sannsynlige tilfeller av sårbotulisme hos stoffmisbrukere i Oslo og Vestfold. Det er tidligere rapportert om klynger med tilfeller av sårbotulisme både i Norge og andre europeiske land, blant annet England, Tyskland, Sveits og Irland. Man har mistenkt at smittekilden har vært forurenset narkotika eller forurensede kanyler.