Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Sex og helse 2008 - for dårlig oppslutning om studien

Publisert Oppdatert


Statens institutt for folkehelse utførte i 1987 en stor befolkningsbasert seksualvaneundersøkelse. Siden har Folkehelseinstituttet og Universitetet i Tromsø gjennomført undersøkelsen hvert 5 år – den siste nå i 2008. Denne gangen ble imidlertid svarprosenten for lav til å gi noen sikre resultater.


Har du funnet en feil?

hender foldet over brystkasse
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Spørreskjema ble i alle undersøkelsene sendt ut i posten til et tilfeldig utvalg av voksne (18-60 år) i Norge. Undersøkelsen i 2008 ble gjennomført på samme måte. Denne gangen var det i tillegg til å svare via posten også mulighet til å svare på spørreskjemaet (anonymt) via internett.

Andelen som svarte på spørreskjemaet var dessverre svært lav (under 20%). I tillegg hadde en del av de som returnerte spørreskjemaet unnlatt å svare på enkeltspørsmål.

En rask gjennomgang av utvalgte resultater tyder på at frafallet er skjevt. Den lave svarprosenten kombinert med skjevheter i frafallet antyder at resultater fra undersøkelsen forbindes med stor grad av usikkerhet og dermed er vanskelig å generalisere til hele befolkningen.

Forskerne bak undersøkelsen i samråd med Folkehelseinstituttet har derfor besluttet å ikke legge mer arbeid inn i undersøkelsen. Det innebærer at man ikke kommer til å gjøre analyser av svarene i undersøkelsen, og man kommer heller ikke til å koble dataene fra 2008 til de tidligere seksualvaneundersøkelsene.

Alle dataene er tilgengelig for andre forskere etter søknad via Folkehelseinstituttets hjemmeside. Det presiseres at alle konklusjoner fra undersøkelsen må vurderes nøye.