Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Revens dvergbendelmark og opphold i Sverige

Publisert Oppdatert


Smittskyddsinstitutet i Sverige har gjort en vurdering av risiko for at mennesker i Sverige smittes med parasitten Echinococcus multilocularis , også kalt revens dvergbendelmark. Bakgrunnen er at man har funnet slike dvergbendelmarker hos fire av ca 3000 undersøkte rever. Det er ikke påvist smitte hos mennesker i Sverige. Svenske myndigheter anbefaler generelle forebyggende råd for å beskytte seg mot smittestoffer som kan forekomme i naturen, deriblant revens dvergbendelmark. Nordmenn som oppholder seg i Sverige bør også følge disse rådene.


COLOURBOX1170094.
COLOURBOX1170094.
Svenske myndigheter gir følgende generelle råd ved opphold i skog og mark:

  • Vask alltid hendene etter turer i skog og mark og etter hagearbeide.
  • Unngå direkte kontakt med døde dyr man finner i naturen og bruk hansker hvis man håndterer døde dyr.
  • Bruk beskyttelseshansker eller vask hendene godt etter å ha hatt kontakt med dyr i forbindelse med jakt.
  • Vask hendene med såpe og vann før matlaging og ved måltider.

Svenske myndigheter mener at det medfører svært liten risiko for smitte til mennesker gjennom å plukke og spise bær, sopp, grønnsaker eller nedfallsfrukt.

Revens dvergbendelmark (Echinococcus multilocularis)

Revens dvergbendelmark spres ved at parasittens egg spres i naturen via rever eller hunders avføring. Smittede dyr kan også ha parasittegg i pelsen. Mennesker smittes ved at de får markegg i munnen via hendene etter at man har vært i kontakt med smittede dyr eller andre gjenstander. Mennesker kan også bli smittet gjennom inntak av næringsmidler som er forurenset av parasittegg. Sykdommen smitter ikke fra person til person.

Parasittene kan forårsake utvikling av cysteliknedne svulster i forskjellige organer, vanligvis lever og hjerne. Cystene utvikler seg langsomt og det kan derfor ta flere år før symptomer opptrer. Sykdommen gir derfor vanligvis ikke symptomer før cystene har vokst tilstrekkelig til å gi symptomer som vekttap, magesmerter, galleproblemer eller nevrologiske tilstander.

Sykdommen behandles med medikamenter mot parasitter og kirurgiske inngrep.

Situasjonen i Norge

Revens dvergbendelmark er ikke påvist hos noen av de vel 2000 revene som er undersøkt i fastlands-Norge. Det er derfor ikke påkrevet med spesielle forholdsregler for å beskytte seg mot smitte av parasitten her i landet. Man kan derfor trygt plukke og spise bær, sopp, grønnsaker eller nedfallsfrukt. Med tanke på risikoen for å bli smittet med andre sykdommer som f.eks harepest er de svenske forebyggende rådene ved ferdsel i skog og mark nyttige også for norske forhold.  

Situasjonen er ikke den samme på Svalbard. Siden 1999 har revens dvergbendelmark blitt funnet hos østmarkmus og polarrev samt i enkelte katter og hunder på øygruppen. Det er ikke påvist sikker smitte hos mennesker på Svalbard. Risikoen for smitte på Svalbard anses som liten og kan ytterligere reduseres gjennom:

  • Koking av vann som tas fra bekker og innsjøer (frysing dreper ikke parasitter eller egg)
  • Alltid å benytte hansker ved kontakt med rev.
  • Håndvask etter evt. kontakt med rev, hund (og hundeutstyr) eller katt.
  • Forvelling av sopp plukket på Svalbard.
  • Håndvask før måltider.

Smitte fra kjæledyr?

Den største faren for smitteintroduksjon til Norge antas å være irregulær import av kjæledyr (hund), eller regulær innreise av kjæledyr som ikke er forskriftsmessig behandlet med parasittmidler. I henhold til dagens regelverk skal alle hunder og katter som ankommer Norge fra utlandet, inkludert fra Sverige, behandles med medisiner som eliminerer Echinococcus multilocularis i dyrenes tarm.