Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Resistente gule stafylokokker (MRSA) påvist i svinebesetninger på Østlandet

Publisert Oppdatert


Det er påvist dyreassosiert MRSA, også kalt livestock-associated MRSA (LA-MRSA), i svinebesetninger og hos personer som arbeider med griser i gårder på Østlandet og i Rogaland.Folkehelseinstituttet samarbeider med mat- og veterinærmyndigheter samt de berørte kommunene for å hindre videre spredning.


T. Birkemoe
T. Birkemoe
Gule stafylokokker er en vanlig hudbakterie både hos mennesker og dyr. 30 - 40 % av befolkningen kan være bærere av bakterien. Bakteriene er den vanligste årsak til sårinfeksjoner, men i forhold til antall bærere forårsaker den sjelden alvorlige infeksjoner. Samtidig er gule stafylokokker en av bakteriene som oftest påvises som årsak til infeksjoner hos pasienter i helseinstitusjoner.

Gule stafylokokker (MRSA)

MRSA er gule stafylokokker som er resistente mot enkelte typer antibiotika. At bakteriene er resistente, øker ikke bakterienes evne til å gi sykdom, men kan hemme rask og effektiv behandling av infeksjoner som krever antibiotikabehandling. Alvorlig MRSA-infeksjon oppstår oftest hos personer med et nedsatt infeksjonsforsvar. For å verne pasienter som er utsatt for å få alvorlige stafylokokkinfeksjoner, har Norge omfattende smitteverntiltak for å hindre at MRSA etablerer seg som en del av bakteriefloraen ved sykehus og sykehjem.

Bakteriestammen kjent fra andre land

Den MRSA-stammen som nå er påvist ved enkelte gårder på Østlandet (MRSA CC398, spa-type 034) er en stamme som spres lett i svinebesetninger og videre til de som arbeider med dyrene. Det er ikke påvist spredning av denne stammen i Norge tidligere. I andre land med lav forekomst av MRSA hos mennesker, som Nederland og Danmark, har denne stammen spredd seg raskt i svinebesetninger og videre til befolkningen og ført til økt forekomst av MRSA. Dette har medført økt ressursbruk i helsetjenesten for å hindre spredning av MRSA til og i helseinstitusjoner.

Hindre spredning

Mattilsynet, Veterinærinstituttet, svinenæringen, kommunene ved kommunelegene, referanselaboratoriet for MRSA og Folkehelseinstituttet gjør felles innsats for å oppklare hvor stor spredningen er, og stoppe videre spredning av denne MRSA-stammen i Norge. Ingen andre land har tidligere klart å stoppe spredning av denne stammen når den først er introdusert i svinebesetninger. Det er derfor en risiko for at man heller ikke i Norge lykkes med å stoppe videre spredning.

Gjennom god overvåking av MRSA, har vi i Norge oppdaget denne stammen før den har klart å spre seg i stort omfang. Dette øker mulighetene for å klare å stoppe eller forsinke videre spredning av den. Å hindre videre spredning av LA-MRSA i Norge vil gi en betydelig gevinst i form av redusert risiko for komplikasjoner ved alvorlige stafylokokk-infeksjoner og en betydelig redusert ressursbruk knyttet til smitteverntiltak i helseinstitusjoner.

Råd til personer som arbeider med svin

Det er utarbeidet egne råd for personer som skal arbeide med svin der det er påvist MRSA. Rådene ligger på Mattilsynet og Veterinærinstituttets nettsider. Personer som blir smittet med denne MRSA-stammen, blir fulgt opp av kommunehelsetjenesten og blir tilbudt behandling for å bli kvitt bakteriene. Det er ikke nødvendig å følge spesielle smitteverntiltak ut over de tiltak som anbefales ved arbeid med smittede dyr, samt de tiltak som anbefales ved innleggelse i helseinstitusjoner eller ved arbeid i helsetjenesten.