Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Rabies påvist hos polarrev og reinsdyr på Svalbard – råd til befolkningen

Publisert Oppdatert


Det er diagnostisert rabies hos rev og reinsdyr på Svalbard. Folkehelseinstituttet råder besøkende og fastboende på Svalbard til å følge situasjonen og de publiserte rådene på Sysselmannens nettsider. Man bør holde avstand til døde dyr og til dyr som oppfører seg unormalt, og unngå kontakt med ville dyr generelt. Personer som kan forventes å komme i direkte kontakt med ville dyr på Svalbard anbefales vaksinasjon mot rabies. Alle som har hatt kontakt med dyr som kan være smittet bør kontakte lege så raskt som mulig.


COLOURBOX1887639.
COLOURBOX1887639.

Sysselmannen på Svalbard og Mattilsynet har innført en rekke tiltak for å bekjempe smitten. Det er blant annet innført ekstraordinær båndtvang i Longyearbyen. Publikum anmodes om å varsle vakthavende hos Sysselmannen på telefonnummer 414 03 165 dersom man finner kadaver eller observerer dyr med uvanlig adferd.

Rabies på Svalbard

Rabies ble første gang påvist hos dyr på Svalbard i 1980. I perioden 1980-99 ble rabies diagnostisert hos 25 dyr, hovedsakelig polarrev, men også fire tilfeller hos reinsdyr og ett tilfelle hos ringsel.  Ingen tilfeller blant dyr ble rapportert i perioden 1999-2010, til tross for omfattende undersøkelser av reveskrotter. I januar 2011 ble det påvist rabies hos en polarrev på Hopen og i dette siste tilfellet ble reven drept i Longyearbyen. Det har aldri vært rapportert tilfeller av rabies hos mennesker på Svalbard. Fastlands-Norge er fritt for rabies.

Alle hunder som oppholder seg på Svalbard skal være rabiesvaksinert. Dersom en hund angriper et rabid dyr, som for eksempel rabid polarrev, kan det ikke utelukkes at virus kan være tilstede i hundens munnflora for en kortere periode. Dette gjelder selv om hunden er tilfredsstillende vaksinert.  Det er derfor en liten, men mulig risiko, for at mennesker kan bli smittet dersom man blir slikket av en hund som i løpet av de siste par døgnene har vært i kontakt med et rabid dyr.

Posteksponeringsprofylakse

Personer som har blitt bitt av eller fått sår eller skrammer under kontakt med dyr som mistenkes å være smittet av rabies, bør så raskt som mulig tilbys posteksponeringsprofylakse med vaksine og humant rabiesimmunglobulin (se tabell under).

Posteksponeringsprofylakse bør også vurderes tilbudt dersom personer er blitt slikket eller bitt av en hund som i løpet av de siste to døgnene har vært i kontakt med andre dyr som er mistenkt for å være smittet med rabies (se tabell under)

Videre bør alle (både voksne og barn) som har vært i direkte kontakt (dvs. berøring) med spytt, munnhulen eller sentralnervesystemet (hjernen og ryggmargen) til reinsdyr i f eks forbindelse med reinsdyrjakta tilbys posteksponeringsprofylakse. Dette vil f eks gjelde de som har vært direkte involvert i utskjæring og videre preparering av underkjeven (se tabell under). Sykehuset i Longyearbyen organiserer posteksponeringsprofylakse for dem dette er aktuelt for på Svalbard. De som befinner seg på fastlandet og trenger posteksponeringsprofylakse bør kontakte sin fastlege.

Tabell

Eksponering

Ikke tidligere vaksinerte

Tidligere vaksinerte

Personer som har blitt bitt av eller fått sår eller skrammer under kontakt med dyr som mistenkes å være smittet av rabies

Rabies immunglobulin +

5 doser vaksine

(dag 0, 3,7,14 og 30)

2 doser vaksine

(dag 0 og 3)

Personer er blitt slikket eller bitt av en hund som i løpet av de siste to døgnene har vært i kontakt med dyr som er mistenkt for å være smittet med rabies.

5 doser vaksine

(dag 0, 3,7,14 og 30)

2 doser vaksine

(dag 0 og 3)

Personer som har vært i direkte kontakt (dvs. berøring) med spytt, munnhulen eller sentralnervesystemet (hjernen og ryggmargen) til reinsdyr i f eks forbindelse med reinsdyrjakta.

5 doser vaksine

(dag 0, 3,7,14 og 30)

2 doser vaksine

(dag 0 og 3)

Mer informasjon om rabies hos mennesker finnes i Folkehelseinstitutts publikasjoner; Smittevernboka og Vaksinasjonsboka. For informasjon om rabies hos dyr, se nettsidene til Veterinærinstituttet eller Mattilsynet.