Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Påvist tularemi hos harer, ingen tegn til økte tilfeller blant mennesker

Publisert Oppdatert


Siste måned har Veterinærinstituttet påvist tularemi, en sykdom som kan smitte fra dyr til mennesker, hos syv harer innsendt fra Østlandsområdet. Dette tyder på at sykdommen nå er relativt utbredt hos harer og smågnagere i området, og folk bør være oppmerksomme på risiko for smitte. Det er ikke registrert økning i tilfeller blant mennesker.Har du funnet en feil?

De syv dyrene kommer fra disse fylkene: Hedmark (4 tilfeller), Østfold (2), og Oppland (1).

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Tularemi er en bakteriesykdom som primært ses hos viltlevende dyr. Hare og smågnagere er spesielt utsatt, og sykdommen kalles ofte harepest eller lemenpest. Tularemi er en zoonose, det vil si en infeksjon som kan overføres fra dyr til menneske. Tularemi smitter til mennesker gjennom direkte eller indirekte kontakt med syke, døde eller smittebærende dyr. Tularemi kan smitte via forurenset drikkevann når smågnagere har druknet i vannkilden. Smitte via drikkevann er den vanligste smitteveien for mennesker som blir smittet med tularemi her i landet.

Ingen økning i tilfeller av tularemi hos mennesker rapportert til Folkehelseinstituttet

- Vi følger situasjonen gjennom vårt varslingssystem for meldte infeksjonssykdommer. Så langt ser vi ingen tegn til at dette øker nå, men uansett er det nyttig å gjenta de rådene vi gir om hvordan tularemismitte kan forebygges, sier ass. avdelingsdirektør Line Vold i avdeling for infeksjonsovervåking i Folkehelseinstituttet.

Forebygg smitteoverføring ved å:

  • Ikke drikke vann direkte fra naturen (spesielt ikke fra små vann, elver og bekker) i områder der det kan være mye smågnagere. Vannet kan drikkes hvis man koker det eller desinfiserer på annen måte.
  • Sikre brønn eller oppkomme slik at forurenset vann direkte fra elver, bekker eller overflaten ikke kan trenge inn.
  • Sjekke om det er døde dyr eller rester av kadavre i brønnen eller oppkommet, og dersom det er det, må disse fjernes og brønnen desinfiseres.
  • Tette alle hull og lignende slik at smådyr ikke kan trenge inn brønn eller oppkomme.
  • Tette rundt brønntoppen ved borebrønner i løsmasser og fjell.
  • Være forsiktig med å bade eller vaske deg med vann hvor det er synlige rester av døde dyr i vannet.
  • Unngå kontakt med syke eller selvdøde harer eller smågnagere.
  • Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med selvdødt eller sykt vilt, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.
  • Ikke feie opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men heller bruke en fuktig klut, og beskytte hendene med gummihansker. Smitte kan skje ved innpusting av støv fra syke dyr eller deres avføring.

Mattilsynet ber om at jegere og andre som ferdes ute i naturen, er oppmerksomme på harer og andre smågnagere som oppfører seg unormalt (for eksempel er lite sky/går seint i drevet) eller ved funn av døde harer. I slike tilfeller er det viktig å kontakte det lokale Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.

Om sykdommen tularemi

Sykdommen starter vanligvis akutt med feber, frysninger, hodepine og tretthet. Inkubasjonstiden er oftest 3-5 dager. Informasjon om kontakt med smågnagere, eller opphold i områder med mye gnagere eller harer kan være en indikasjon på tularemi. Sykdommen opptrer i flere former avhengig av smittemåten. Ved smitte via drikkevann er de vanligste symptomene forstørrede lymfeknuter på halsen, mens det ved direkte kontakt med smittede dyr er vanligst å få betente sår på hendene. Det finnes antibiotika med god effekt på sykdommen, men ingen vaksine.

Helsepersonell bør være spesielt oppmerksom på muligheten for tularemi hos personer med symptomer på sykdommen.