Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Informasjon til helsepersonell:

Økt smitte med influensa A(H3N2)v i USA, august 2012

Publisert Oppdatert


Siden 2011 har det vært påvist tilfeller av smitte fra svin til mennesker med influensa A(H3N2) i USA. Dette viruset kan ha blitt noe mer smittsomt ved at det har fått et gen fra det pandemiske viruset A(H1N1)pdm09, men smitte ser ut til være nesten utelukkende ved kontakt med smittede griser og kun i liten grad ved smitte mellom mennesker.


Har du funnet en feil?

I det siste året har en ny variant av influensa A(H3N2)-virus som har tilegnet seg et gen fra pandemiviruset A(H1N1)pdm09, sirkulert blant gris i USA, og sporadisk ført til smitte hos mennesker, særlig barn. I et fåtall tilfeller i fjor høst ser det ut til at viruset også må ha smittet mellom mennesker. Mens det var kjent i alt 13 tilfeller fram til april 2012, har tallet nå i løpet av august økt til godt over 200, trolig i forbindelse med smitte på ulike landbruksmesser som det er mange av på denne tiden av året. Nesten alle de rapporterte tilfellene den siste måneden har skjedd i forbindelse med kontakt med griser.

Viruset er ikke påvist hos mennesker og heller ikke hos gris i Norge eller andre europeiske land.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en vurdering av risikoen for spredning til Norge og risikoen for nordmenn på reise (lenke til rapporten nederst på siden). Instituttet mener det er liten risiko for spredning av dette viruset til Norge slik situasjonen er nå. Nordmenn som oppholder seg i USA og som er i kontakt med syke griser kan imidlertid bli smittet og eventuelt bringe med seg smitten til Norge, men da det er få tilfeller av person-til-personsmitte anses risikoen for videre smitte i Norge å være lav, om enn ikke null. Amerikanske myndigheter har utarbeidet informasjon og råd vedrørende dette viruset (se lenke nederst).  

Det anbefales at personer som har vært i kontakt med svin i USA og som får influensaliknende sykdom tar kontakt med lege for å teste seg for influensa. Laboratorier som påviser influensa hos pasienter med slik historikk bør oversende prøve til det nasjonale referanselaboratoriet for influensa på Folkehelseinstituttet, hvor slike virus vil kunne identifiseres. Slike tilfeller skal også meldes til MSIS.