Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Råd til helsepersonell: Utbrudd av enterohemoragisk E coli (EHEC)

Økt årvåkenhet, lav terskel for testing av barn med diaré og rask varsling ved diaréassosiert HUS eller påvist EHEC

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttet har påvist sorbitol-fermenterende E. coli O157 (SF O157) i prøvene fra tre pasienter med hemolytisk-uremisk syndrom (HUS). Saken ble først publisert 11.11 på Folkehelseinstituttets nettsider, og utbruddet håndteres nå av nasjonale myndigheter. De påviste E. coli-bakteriene har samme DNA-profiler og egenskaper som bakterien som forårsaket et større nasjonalt utbrudd i 2009. Bakterien regnes som særlig farlig, fordi den ser ut til å kunne forårsake HUS i større grad enn andre EHEC. Barn under 5 år er mest utsatt. Barna har oftest diaré, ofte med friskt blod, i noen dager, og deretter kan de ha en midlertidig bedring i noen dager før de utvikler HUS.


Har du funnet en feil?

Copyright: Folkehelseinstituttet
Copyright: Folkehelseinstituttet
Helsepersonell som mistenker eller påviser et tilfelle av EHEC eller diaréassosiert hemolytisk uremisk syndrom skal iflg MSIS- og tuberkuloseregisterforskriften umiddelbart varsle kommuneoverlegen, som skal varsle videre til fylkesmannen og Folkehelseinstituttet. Dersom kommuneoverlegen ikke nås, varsles Folkehelseinstituttets døgnåpne Smittevernvakt direkte. I forbindelse med det pågående utbruddet er det er viktig at Folkehelseinstituttet varsles allerede på mistanke. Tlf nr for varsling er 21 07 63 48. Telefonen er bemannet 24 timer i døgnet.

Vi ber helsetjenesten øke årvåkenheten med tanke på EHEC infeksjoner og HUS. Dette innebærer lav terskel for prøvetaking av barn med diaré med hensyn på EHEC og rask varsling. Legevakter og legekontor får under E. coli-utbruddet mange henvendelser fra engstelige foreldre til barn med diaré. Folkehelseinstituttet gir her råd som helsetjenestene bør innarbeide i sine prosedyrer under utbruddet.

Diaré

 • Diaré defineres som tre eller flere løse avføringer i løpet av en 24 timers periode.
 • Diaré er en vanlig tilstand hos barn, og skyldes ofte annet enn infeksjoner. En ytterst sjelden gang utvikler diaré seg til en alvorlig tilstand som krever rask sykehusinnleggelse.
 • Det er ikke nødvendig å ta prøver ved enhver "ordinær" diaré hos småbarn.
 • Foreldre må observere barnets allmenntilstand, og se etter blod i avføringen. Barn med diaré bør om mulig bruke potte, dersom det ikke bruker bleie. Et alternativ er å fylle godt opp med papir i toalettet før barnet bruker det.
 • Behov for innleggelse vurderes på vanlig måte ved klinisk vurdering av allmenntilstand og hydreringsstatus.
 • Hvis forløpet av en diarétilstand er uvanlig, for eksempel ved lengre varighet enn 3 dager, anbefales avføringsprøver til bakteriologisk undersøkelse.Så lenge utbruddet varer må legen spesifikt rekvirere analyse for EHEC.

Blodig diaré

 • Ta avføringsprøver av alle barn med blodig diaré, uansett mengde blod og varighet. Ta prøver tidlig! Muligheten for å detektere EHEC forringes raskt. 
 • Barnet legges inn ved samtidig dårlig allmenntilstand eller funn av blod / protein i urinen. Det er tilstrekkelig at foreldrene har observert blod i avføringen, det er ikke nødvendig at det er blod i den avføringen som legen kanskje observerer. Urinprøve undersøkes med strimmel for å utelukke tegn på nyreaffeksjon med protein/ blod i urinen på vid indikasjon.

Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS)

 • Tilstanden debuterer fra noen dager til et par uker etter diaréen. Diaréen kan da være over.
 • Symptomene er tegn på nyresvikt med fallende urinproduksjon, nedsatt allmenntilstand, anemi og evt. blødninger som følge av fall i blodplater og destruksjon av røde blodlegemer, og symptomer på elektrolyttforstyrrelser (kramper)
 • Urinstrimmel viser blod og protein i urinen (nyresvikt)
 • Ved mistanke skal barnet innlegges.
 • Det er varslingsplikt for HUS tilfeller. Tlf nr for varsling: 21 07 63 48. Telefonen er bemannet 24 timer i døgnet. Varsling skal skje umiddelbart og på mistanke!

Analyser for EHEC inngår ikke ved rutinemessig analyse av avføringsprøver . Legen må derfor spesielt rekvirere EHEC ved innsending av avføringsprøve hvor man mistenker diaréassosiert HUS eller EHEC-infeksjon.