Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Okkult hepatitt B og anti-HBc alene positivitet - smitteverntiltak

Publisert Oppdatert


HBV-infeksjon kalles okkult når man ikke kan påvise HBsAg, mens HBV-DNA-PCR er positiv i levervev og/eller blod. Folkehelseinstituttet har utarbeidet nye råd om smitteverntiltak i slike situasjoner


Har du funnet en feil?

Tidligere antok man at HBsAg-negative, men anti-HBc positive og eventuelt anti-HBs positive personer, hadde kvittet seg med viruset og ikke lenger var smitteførende. Økt bruk av PCR for påvisning av HBV-DNA viser at man kan påvise virus hos enkelte av pasienter med et slikt serologisk mønster. Mye tyder nå på at viruset hos de fleste av disse ligger latent i hepatocyttene. Dette kan ha betydning for immunsupprimerte hvor infeksjonen kan reaktiveres. Ved okkult hepatitt B (OHB) vil anti-HBc vanligvis være positiv, men i sjeldne tilfeller kan anti-HBc være negativ. Anti-HBs kan være positiv, og er da som regel lavtitret. 

OHB-infeksjon ble første gang rapportert i 1979 hvor smitten ble overført gjennom blodoverføring hvor donor var anti-HBc alene positiv. Hos ”anti-HBc alene positive” (HBsAg og anti-HBs negative, men anti-HBc positive), påvises OHB i 1,7-8,1% av tilfellene,  avhengig av populasjonen som undersøkes. For eksempel er HCV pasienter i flere studier vist å ha høy forekomst OHB. Viruskonsentrasjonen er i praksis alltid lav, og ofte så lav at tilfeldigheter avgjør om PCR-analysen blir positiv eller negativ.

«Anti HBc alene» mønster kan en sjelden gang sees i «vindusfasen» etter en akutt HBV-infeksjon, etter tap av HBsAg, men før utvikling av anti-HBs.

Det foreligger per i dag ingen gode data på hvor mange som diagnostiseres årlig med disse tilstandene i Norge.

Smittevernråd

Lave HBV-DNA verdier ved OHB og anti-HBc alene positivitet gjør at HBV-DNA nivåene ved gjentatte undersøkelser vil fluktuere fra lave nivåer til ikke detektbart. Ett negativt resultat ved HBV-DNA analyse utført hos en person med anti-HBc alene positivitet kan derfor ikke utelukke OHB. Som en konsekvens av dette er det naturlig at de smittevernråd som gis ved OHB også bør gjelde ved kun anti-HBc alene positivitet.

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende smitteverntiltak ved påvist OHB eller anti-HBc alene positivitet:

  • Hos gravide med påvist OHB gis immunoglobulin (HBIG) og vaksine til den nyfødte på lik linje med HBsAg positive. Ved kun anti-HBc alene positivitet anses immunoglobulin ikke indisert, men vaksine bør gis til den nyfødte.
  • Risiko for seksuell smitte ved påvist OHB eller anti-HBc alene vurderes som svært liten. Det anbefales likevel at fast partner tilbys vaksinasjon. En fast seksualpartner har krav på gratis hepatitt B vaksinasjon etter gjeldende retningslinjer dersom det ved minst en prøve er påvist HBV-DNA. Ved tilfeldige seksualpartnere bør kondom uansett anbefales.
  • Ved stikkskader i og utenfor helsetjenesten hvor en person stikker seg på en kanyle som tidligere har vært brukt av en person med kjent OHB/anti-HBc-alene, bør det igangsettes posteksponeringsprofylakse med hepatitt B vaksinasjon. Bruk av spesifikt immunglobulin er ikke indisert da smitterisikoen anses som svært liten.
  • Sprøytemisbrukere med påvist OHB eller anti-HBc alene positivitet må bli informert om at de kan være smitteførende og at det er viktig aldri å dele sprøyte eller utstyr.
  • Risikoen for smitte til nærkontakter med langvarig omgang med personer med påvist OHB eller anti-HBc alenepositivitet anses som svært liten. Vaksinasjon av slike nærkontakter bør vurderes individuelt i hvert tilfelle. Etter dagens retningslinjer dekker Folketrygden gratis hepatitt B vaksinasjon til slike nærkontakter dersom den smittede har fått påvist HBV-DNA.  
  • Blodgivere med påvist OHB eller anti-HBc alene positivitet utelukkes permanent fra blodgivning. 

Ved påvist OHB eller anti-HBc alene positivitet bør det gjøres smitteoppsporing innen husstand, inkludert fast seksualpartner. Utover dette anses det ikke hensiktsmessig å gjøre ytterligere smitteoppsporing.

Indikasjoner for å utføre HBV-DNA tester, analysestrategier og tolkning av laboratoriedata vil bli diskutert på strategimøtet for referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi på Folkehelseinstituttet høsten 2014.