Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Ny variant av Coronavirus påvist

Folkehelseinstituttet er varslet om to personer med alvorlig, akutt luftveisinfeksjon og nyresvikt tidlig i sykdomsforløpet. De er bekreftet smittet med en hittil ukjent type Coronavirus. Personene er fra Midt-Østen og begge har oppholdt seg i Saudi Arabia. Situasjonen følges opp gjennom de internasjonale smittevern-nettverkene hvor Norge deltar.

Colourbox.com
Colourbox.com

Viruset som er påvist hos de to tilfellene er nær 100 % identiske ved genetisk undersøkelse. Den ene pasienten er død, den andre er kritisk syk og under intensiv behandling i Storbritannia. Begge har oppholdt seg i Saudi Arabia, men de to ble antakelig syke med ca. 3 måneders mellomrom. Det er ikke holdepunkter for felles smittekilde eller for smitte mellom mennesker.

I tillegg meldes det fra Storbritannia om en tredje person fra Saudi Arabia, som var innlagt i sykehus i London i august med et lignende sykdomsbilde. Pasienten døde senere. I dette tilfellet foreligger det ikke en bekreftet virusanalyse.

Kartlegger situasjonen

Coronavirus tilhører en stor gruppe virus som blant annet omfatter forkjølelses- og andre luftveisvirus, hvorav noen kan gi alvorlig sykdom.  Med utgangspunkt i de påviste tilfellene, er Verdens helseorganisasjon (WHO) og andre smittevernmyndigheter nå i gang med å kartlegge situasjonen og vurdere mulige helsekonsekvenser og eventuelle tiltak.  WHO har ikke anbefalt reiserestriksjoner på bakgrunn av de meldte tilfellene.

- Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye, og deltar i dialogmøter med EU-kommisjonen og WHO, sier avdelingsdirektør Karin Rønning ved Avdeling for infeksjonsovervåking.

- Vi har gjort henvendelser til de infeksjonsmedisinske avdelingene ved alle regionsykehusene. Ingen av disse rapporterte om innleggelser av pasienter med et slikt akutt sykdomsbilde, sier Rønning.