Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Ny variant av Coronavirus påvist

Publisert Oppdatert

Colourbox.com
Colourbox.com

Folkehelseinstituttet er varslet om to personer med alvorlig, akutt luftveisinfeksjon og nyresvikt tidlig i sykdomsforløpet. De er bekreftet smittet med en hittil ukjent type Coronavirus. Personene er fra Midt-Østen og begge har oppholdt seg i Saudi Arabia. Situasjonen følges opp gjennom de internasjonale smittevern-nettverkene hvor Norge deltar.


Har du funnet en feil?

Viruset som er påvist hos de to tilfellene er nær 100 % identiske ved genetisk undersøkelse. Den ene pasienten er død, den andre er kritisk syk og under intensiv behandling i Storbritannia. Begge har oppholdt seg i Saudi Arabia, men de to ble antakelig syke med ca. 3 måneders mellomrom. Det er ikke holdepunkter for felles smittekilde eller for smitte mellom mennesker.

I tillegg meldes det fra Storbritannia om en tredje person fra Saudi Arabia, som var innlagt i sykehus i London i august med et lignende sykdomsbilde. Pasienten døde senere. I dette tilfellet foreligger det ikke en bekreftet virusanalyse.

Kartlegger situasjonen

Coronavirus tilhører en stor gruppe virus som blant annet omfatter forkjølelses- og andre luftveisvirus, hvorav noen kan gi alvorlig sykdom.  Med utgangspunkt i de påviste tilfellene, er Verdens helseorganisasjon (WHO) og andre smittevernmyndigheter nå i gang med å kartlegge situasjonen og vurdere mulige helsekonsekvenser og eventuelle tiltak.  WHO har ikke anbefalt reiserestriksjoner på bakgrunn av de meldte tilfellene.

- Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye, og deltar i dialogmøter med EU-kommisjonen og WHO, sier avdelingsdirektør Karin Rønning ved Avdeling for infeksjonsovervåking.

- Vi har gjort henvendelser til de infeksjonsmedisinske avdelingene ved alle regionsykehusene. Ingen av disse rapporterte om innleggelser av pasienter med et slikt akutt sykdomsbilde, sier Rønning.