Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Nye meldingspliktige sykdommer - endringer i MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften

Publisert Oppdatert


Ny forskrift om endringer i MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften trådde i kraft fra 1. juli 2012. På grunn av endringer i den epidemiologiske situasjonen nasjonalt og internasjonalt er noen nye sykdommer føyd til listen over meldingspliktige sykdommer.


Har du funnet en feil?

telefon.jpg

Folkehelseinstituttet har etter smittevernloven ansvar for å overvåke smittsomme sykdommer i Norge og bidra til den internasjonale overvåkingen. Dette gjøres blant annet gjennom Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) der smittsomme sykdommer meldes fra medisinsk-mikrobiologiske laboratorier og leger.

Nye gruppe A-sykdommer

Nye gruppe A-sykdommer, som skal meldes med full pasientidentitet fra medisinsk-mikrobiologiske laboratorier og leger, er:

  • Denguefeber
  • Vestnilfeber
  • Cryptosporidiose
  • Q-feber
  • Dobbeltinfeksjon med tuberkulose og hiv
  • Influensa forårsaket av virus med pandemisk potensial
  • Smittebærertilstand og infeksjon med mikrober med spesielle resistensmønstre.

Meldingskriteriene for hver enkelt sykdom finnes der sykdommen er beskrevet i Smittevernboka (se lenke nedenfor):

Endring gruppe C-sykdommer

I gruppe C (meldes uten personidentifiserbare opplysninger) er smittebærertilstand eller infeksjoner med toksinproduserende Clostridium difficile blitt meldingspliktig for medisinsk-mikrobiologiske laboratorier. Eget kvalitetsdokument som beskriver innhold i meldingen og hvorledes det skal meldes vil foreligge september 2012.

Andre endringer i forskriften er:

  • Laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi, som undersøker prøver av human opprinnelse på vegne av annet laboratorium eller som gjør spesialundersøkelser eller bekreftende undersøkelser for annet laboratorium, har samme meldingsplikt som det rekvirerende laboratorium, uansett om dette har eller kan ha sendt melding.
  • Mikrobiologiske laboratorier som undersøker prøver av human opprinnelse, skal sende smittestoff eller prøvemateriale til relevant laboratorium med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi etter dets nærmere angivelser.

Alle endringer (Lovdata)