Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

MSIS-skjema for nominativ melding kan nå fylles ut elektronisk før det skrives ut

Publisert Oppdatert


Mange leger har ønsket en teknisk løsning der man kan fylle ut og sende MSIS-skjemaet for nominativ melding elektronisk. Dette ønsker også Folkehelseinstituttet og neste år starter endelig arbeidet med å få til en slik løsning. Som en midlertidig løsning kan man nå fylle ut skjemaet elektronisk, lagre på egen datamaskin og deretter skrive det ut før det sendes i posten.


Har du funnet en feil?

Gruppe A-sykdommer i MSIS skal meldes både fra medisinsk-mikrobiologiske laboratorier og rekvirerende leger. Vi har grunn til å tro at laboratoriene sender melding om de fleste meldingspliktige sykdommer til MSIS, men at rekvirerende lege derimot ikke alltid følger opp med å sende inn utfylt skjema ”MSIS-melding - Nominativ melding om smittsom sykdom”.

Melding fra lege inneholder opplysninger (som for eksempel symptomer, smittemåte og smittested) som er helt nødvendig for en god overvåking av smittsomme sykdommer. I følge MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften skal laboratoriene sende meldingsskjemaet for nominative meldinger (gruppe A) til rekvirerende lege sammen med prøvesvaret slik at rekvirerende lege enkelt kan fylle ut skjemaet og sende det til MSIS.

De siste årene har mange laboratorier sluttet å sende dette skjemaet til rekvirerende lege og setter i stedet inn en lenke i det tilsendte prøvesvaret. Dette er nok delvis en følge av at mange prøvesvar kun sendes elektronisk. Vi har fått enkelte tilbakemeldinger fra leger om at de savner papirskjemaet og at en slik «håndfast» påminnelse er helt nødvendig for at de skal huske å sende MSIS-melding. Andre mener at lenke er det beste, da papirskjemaet har lett for å forsvinne. Dessverre er lenken sjelden klikkbar og må skrives manuelt inn i nettleseren. Det største problemet i det siste har imidlertid vært at mange laboratorier sender ut en lenkeadresse som ikke virker.

Innhenting av skjema

MSIS-skjema kan innhentes på Folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no. Klikk på «Publikasjoner» i venstre menyvalg og deretter «Skjemaer». Der ligger nå det redigerte skjemaet som kan fylles ut elektronisk, lagres på egen datamaskin og så skrives ut før det sendes i posten. Vi vet at enkelte elektroniske pasientjournalsystemer har laget en slik løsning selv, men de fleste leger fyller fremdeles ut MSIS-skjemaet for hånd. Vi håper denne lille forbedringen kan gjøre at enda flere leger oppfyller meldingsplikten.