Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Oppdatert 30.12.2015

Årsstatistikk for MSIS 2014

Publisert Oppdatert


I 2014 fikk MSIS 17116 individuelle meldinger om smittsomme sykdommer i gruppe A og B. I tillegg ble det meldt 24810 tilfeller av gruppe C-sykdommen klamydia. Folkehelseinstituttet publiserer oversikter over meldte tilfeller i MSIS i 2014 på fylke- og kommunenivå.


Har du funnet en feil?

De fem hyppigst meldte sykdommene i 2014 var campylobacteriose (3744 tilfeller), kikhoste (3032 tilfeller), MRSA-infeksjon eller bærerskap (1867 tilfeller), hepatitt C (1213 tilfeller) og salmonellose (1137 tilfeller).  

I 2014 var 45 % av tilfellene i gruppa A og B smittet i Norge, 31 % var smittet i utlandet og i 23 % av tilfellene var smittested ukjent. Vanligste smittested hos personer smittet i utlandet etter utreise fra Norge (hovedsakelig turisme) var i 2014 Spania (619 tilfeller), Thailand (471 tilfeller) og Tyrkia (410 tilfeller). Dette reflekterer de vanligste reisemålene for nordmenn.

Innvandrere antatt smittet før innreise til Norge utgjorde 7 % av alle tilfellene i gruppa A og B i 2014. Langt de fleste ble diagnostisert med hivinfeksjon, kronisk hepatitt B, tuberkulose, hepatitt C eller malaria.

Tall for klamydia på fylkes- og kommunenivå ble justert 30.12.2015.

De ulike oversikter over forekomst av meldte sykdommer til MSIS kan hentes her:

Vi har i disse oversiktene valgt ikke å publisere tilfeller av aids, hivinfeksjon, Creutzfeldt-Jakobs sykdom og tuberkulose på kommunenivå for kommuner som har mindre enn 10000 innbyggere. Grunnen til dette er at vi ikke ønsker at pasienter i mindre kommuner skal kunne identifiseres i lokalmiljøet. Kommuneleger som ikke selv har oversikt over antall tilfeller av disse fire diagnosene i sine kommuner, kan få en oversikt fra Folkehelseinstituttet ved å sende en e-post

Vi minner om at det også er mulig å ta ut statistikk på www.msis.no. For mer detaljerte opplysninger og grundige vurderinger av funn og trender, henvises det til årsrapporter for ulike sykdomsgrupper som blir publisert på Folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no