Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Statistikk:

Årsstatistikk for MSIS 2012

Publisert Oppdatert


Årsoppgjøret for MSIS er nå avsluttet, og her publiserer oversikter over meldte tilfeller i MSIS i 2012 på fylke og kommunenivå.I 2012 fikk MSIS 15950 individuelle meldinger om smittsomme sykdommer i gruppe A og B. I tillegg ble det meldt 21489 tilfeller av gruppe C-sykdommen klamydia.


Har du funnet en feil?

Av alle de meldte tilfellene i gruppe A og B var 53 % menn og 46 % kvinner. I 1 % av tilfellene var kjønn ukjent.

Av de 15 957 tilfellene i gruppe A og B var 32 % (5076/15957) mat- og vannbårne sykdommer, 27 % (4283/15957) var sykdommer det vaksineres mot i barnevaksinasjonsprogrammet, 19 % (3038/15957) var seksuelt eller blodoverførte sykdommer, 9 % (1387/15957) var infeksjoner forårsaket av resistente bakterier og 7 % (1069/15957) var alvorlige, invasive infeksjoner. 

De fem hyppigst meldte sykdommene i 2012 var kikhoste (4247 tilfeller), campylobacteriose (2933 tilfeller), hepatitt C (1513 tilfeller), salmonellose (1371 tilfeller) og MRSA-infeksjon eller bærerskap (1197 tilfeller).

Smittested

Langt de fleste smittede i 2012 var smittet i Norge (60 % av tilfellene i gruppe A og B) mens ca. tredjeparten av tilfellene var smittet i utlandet (figur 1). Innvandrere antatt smittet før innreise til Norge utgjorde i 2012 8 % (1341/15957) av alle meldte tilfeller. Av disse ble 605 diagnostisert med kronisk hepatitt B, 242 med tuberkulose, 211 med hepatitt C og 117 med hivinfeksjon.  

MSIS smittested 2012.
MSIS smittested 2012.

Figur 1. Meldingspliktige sykdommer (gruppe A og B) i Norge meldt MSIS 2012 etter smittested

Vanligste smittested hos personer smittet i utlandet etter utreise fra Norge (hovedsakelig turisme) var i 2012 Spania (470 tilfeller), Tyrkia (460 tilfeller) og Thailand (381 tilfeller). Dette reflekterer de mest vanligste reisemålene for nordmenn.

 De ulike oversikter over forekomst av meldte sykdommer til MSIS kan hentes her:

Vi har i disse oversiktene valgt å ikke publisere tilfeller av aids, hivinfeksjon, Creutzfeldt-Jakobs sykdom og tuberkulose på kommunenivå for kommuner som har mindre enn 10000 innbyggere. Grunnen til dette er at vi ikke ønsker at pasienter i mindre kommuner skal kunne identifiseres i lokalmiljøet. Kommuneleger som ikke selv har oversikt over antall tilfeller av disse fire diagnosene i sine kommuner, kan få en oversikt fra Folkehelseinstituttet ved å sende en e-post 

Vi minner om det er også mulig å ta ut statistikk på www.msis.no. For mer detaljerte opplysninger og grundige vurderinger av funn og trender, henvises det til årsrapporter for ulike sykdomsgrupper som vil bli publisert på Folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no