Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

MSIS og Tuberkuloseregisteret

Årsstatistikk for 2012 og beskrivelse og evaluering av registrene

Publisert Oppdatert


Rapporten presenterer årsstatistikken for MSIS og Tuberkuloseregisteret for 2012. Den inneholder i tillegg en beskrivelse og vurdering av MSIS og Tuberkuloseregisteret slik systemene fungerer i dag.


Har du funnet en feil?

Overvåkingsdata oppsummeres kort innledningsvis og i vedlegg finnes tabeller som viser antall meldte tilfeller av de ulike sykdommene fordelt på fylker og kommuner for 2012. MSIS fikk 15 950 individuelle meldinger om smittsomme sykdommer i gruppe A og B i 2012. Det ble meldt 21 489 tilfeller av gruppe C-sykdommen klamydia.  

Selv om MSIS og tuberkulosergeisteret fungerer bra til daglig, er det fortsatt en rekke utfordringer med registrene. Mest bekymringsfullt er det at en betydelig andel av legene ikke sender melding om de meldingspliktige sykdomstilfellene. Selv om laboratoriene melder de fleste tilfellene, får man ikke inn alle epidemiologiske og kliniske opplysninger som er viktige i overvåkingsarbeidet. Folkehelseinstituttet utreder muligheten for et elektronisk meldingssystem som gjør det enklere å melde og enklere å drifte registrene. Rapporten foreslår også en rekke andre tiltak for forbedring av systemene.    

For nedlasting eller bestilling av rapporten: