Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Hivsituasjonen i Norge per 31.desember 2014»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hivsituasjonen i Norge per 31.desember 2014

Nyhet

Hivsituasjonen i Norge per 31.desember 2014

I 2014 ble det diagnostisert 249 nye hivsmittede i Norge, en moderat økning fra 2013. Økningen er i gruppene menn som har sex med menn (msm) og blant heteroseksuelt smittede bosatt i Norge. Blant innvandrere smittet heteroseksuelt før ankomst Norge fortsetter trenden med færre påviste hivpositive.

Kondomer.jpg

I 2014 ble det diagnostisert 249 nye hivsmittede i Norge, en moderat økning fra 2013. Økningen er i gruppene menn som har sex med menn (msm) og blant heteroseksuelt smittede bosatt i Norge. Blant innvandrere smittet heteroseksuelt før ankomst Norge fortsetter trenden med færre påviste hivpositive.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Av de 249 hivtilfellene meldt i 2014 var det 184 (74 %) menn og 65 kvinner. I 2013 ble det meldt 234 hivtilfeller. Totalt er det nå diagnostisert 5 622 hivpositive i Norge, 3 803 menn og 1 819 kvinner. Hiv-situasjonen i Norge har holdt seg relativt stabil de siste årene og preges av vedvarende høye smittetall blant msm

og en betydelig andel hivsmittede innvandrere som nå utgjør nær 50 % av hivtilfellene som diagnostiseres hvert år. I tillegg utgjør heteroseksuelle menn som smittes i utlandet, spesielt Thailand, en betydelig andel nysmittede. Det er fremdeles en lav hiv forekomst blant personer som tar stoff med sprøyter, blant norskfødte kvinner og blant ungdom. Økt testaktivitet, kondombruk og flere hivsmittede på effektiv behandling er fortsatt de viktigste forebyggende tiltakene.

Det er en økende tendens til at flere innvandrere som blir testet i Norge tidligere har blitt testet hivpositive i hjemlandet og at noen av disse allerede står på hivbehandling.  Av de 120 innvandrere meldt i 2014 som var smittet før ankomst Norge, var hele 46 allerede kjent hivpositive fra hjemlandet. Av disse var 28  smittet heteroseksuelt og 14 homoseksuelt. I tillegg kommer seks norskfødte som er testet hivpositive under langtidsopphold i utlandet. Siden disse tilfellene er testet på nytt i Norge og derved inngår i laboratorienes og helsetjenestens årsstatistikk for diagnostiserte hivpositive er de inkludert i den norske hivstatistikken.

Tabell 1. Hivinfeksjon meldt MSIS 1984-2014 etter diagnoseår og smittemåte

Smittemåte

Før 2010

2010

2011

2012

2013

2014

Totalt

%

Heteroseksuell

2229

157

155

142

124

130

2937

52,2

   - smittet mens bosatt i Norge

691

57

46

46

31

47

918

 

   - smittet før ankomst Norge

1538

100

109

96

93

83

2019

 

Homoseksuell

1369

85

97

76

98

107

1832

32,6

Sprøytebruk

564

11

10

11

8

7

611

10,9

Via blod/blodprodukter

47

0

0

0

0

1

48

0,9

Fra mor til barn

63

1

4

7

1

3

79

1,3

Annen/ukjent

99

4

2

6

3

1

115

2,1

Totalt

4371

258

268

242

234

249

5622

100,0

Menn som har sex med menn

Det ble i 2014 påvist 107 hivtilfeller blant menn som har sex med menn (msm).  Dette er det høyeste antallet påvist noe år i denne gruppen i Norge. Økningen ses imidlertid blant innvandrere smittet homoseksuelt før ankomst til Norge og reflekterer derfor ikke en økning i nysmitte blant msm i Norge. Blant msm født i Norge har hivtallene holdt seg relativt stabile de siste 10 årene. Andelen hivpositive msm med innvandrerbakgrunn har vært økende de siste årene. Denne tendensen forsterker seg ytterligere, og msm med innvandrerbakgrunn utgjør nå om lag 50 % av de meldte tilfellene blant msm i 2014.

Det er blant msm vi har sett den mest bekymringsfulle hivutviklingen i Norge de siste 10 årene med mer enn en tredobling av antall meldte hivtilfeller fra da økningen startet i 2003 og frem til i dag. En liknende utvikling er sett i mange andre vestlige land. Dette har resultert i en høy forekomst av hiv blant msm i de utsatte miljøene både i inn og utland, og et vedvarende høyt smittepress som følge. Smittepresset blant msm forsterkes av et betydelig antall nysmittede med høye virusmengder som ikke kjenner sin hivstatus. Antall påviste tilfeller av gonoré blant msm fortsetter å øke i 2014 og forekomsten av syfilis holder seg på et vedvarende høyt nivå, noe som også indikerer mye risikosex blant msm både i Norge og på utenlandsreiser.

I tillegg til økt kondombruk er tidlig diagnostikk et prioritert mål i det forebyggende arbeidet. Viktigheten av økt testing i gruppen bekreftes også ved at man hvert år diagnostiserer et betydelig antall msm først etter at de har utviklet aids eller annen langtkommet hivsykdom. Msm bør jevnlig tilbys undersøkelse for seksuelt overførbare infeksjoner når de oppsøker fastlege eller andre helsetjenestetilbud. Seksuelt aktive msm oppfordres til å sjekke seg årlig, og menn med flere partnere bør undersøke seg oftere.

HIV.
HIV.

 Figur 1. Hivinfeksjon i Norge meldt MSIS 1984 - 2014 etter diagnoseår.

Se også:  Hivsituasjonen i Norge per 31.12.2014 (pdf)