Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Gonoré økte i 2014, syfilis stabilt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Gonoré økte i 2014, syfilis stabilt

Nyhet

Gonoré økte i 2014, syfilis stabilt

Antall meldte tilfeller av gonoré fortsetter å øke i Norge, både blant menn som har sex med menn og blant heteroseksuelle. Spesielt sterk var økningen av gonoré blant heteroseksuelle kvinner. Antall meldte tilfeller av syfilis i 2014 holder seg på samme høye nivå som i 2013. Det er mer enn 25 år siden det er registrert så mange tilfeller av disse infeksjonene i Norge.

Gonore risikogrupper.
Gonore risikogrupper.

Antall meldte tilfeller av gonoré fortsetter å øke i Norge, både blant menn som har sex med menn og blant heteroseksuelle. Spesielt sterk var økningen av gonoré blant heteroseksuelle kvinner. Antall meldte tilfeller av syfilis i 2014 holder seg på samme høye nivå som i 2013. Det er mer enn 25 år siden det er registrert så mange tilfeller av disse infeksjonene i Norge.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Figur 1. Tilfeller av gonore i Norge meldt MSIS 1993-2014 etter diagnoseår, smittemåte og kjønn.

Smittemønsteret for gonoré og syfilis blant menn som har sex med menn (msm) følger langt på vei smittemønsteret for hiv. De fleste msm smittes av disse infeksjonene ved tilfeldig sex i Oslo, men det er en tendens til at flere msm smittes i øvrige Norge, særlig i større byer som Bergen, Trondheim og Stavanger eller på reiser til europeiske storbyer. De fleste smittes i miljøer preget av tilfeldig sex. Seksuelt aktive menn som har sex med menn bør jevnlig tilbys undersøkelse og evt. behandling for seksuelt overførbare infeksjoner

Det er viktig at helsetjenesten nå har økt bevissthet på at gonoré og syfilis øker blant heteroseksuelle også blant personer smittet i Norge. Gonokokker har høy smittsomhet, og utbruddspotensialet er betydelig dersom mikroben introduseres i miljøer med mye risikosex. Spesielt økt forekomst hos kvinner kan igjen gi utfordringer i forbindelse med svangerskap og fødsel.  

Gonoré

I 2014 ble det diagnostisert 682 gonorétilfeller i Norge mot 506 tilfeller i 2013. Den betydelige økningen av gonoré blant menn som har sex med menn (msm) som startet i 2010 fortsatte i 2014. Også blant heteroseksuelle menn og kvinner ble det i 2014 registrert en kraftig økning av antall meldte tilfeller i forhold til 2013 (fig 1). Av de 682 tilfellene var det 563 menn og 119 kvinner. Av mennene var 347 smittet homoseksuelt, 212 var smittet heteroseksuelt og for fire menn var seksuell praksis ukjent. Økningen av gonoré i 2014 ses i hovedsak i Oslo, men også i Rogaland og Sør-Trøndelag har det vært en betydelig økning, både blant heteroseksuelle og homoseksuelle. Økningen av meldte gonorétilfeller de siste årene skyldes trolig en kombinasjon av mer effektiv diagnostikk ved økende bruk av PCR i gonorédiagnostikken og en reell økning i forekomst av sykdommen.

Syfilis

I 2014 ble det diagnostisert 189 tilfeller av primær, sekundær eller tidlig latent syfilis mot 185 tilfeller i 2013. Av de meldte tilfellene i 2014 var 137 (72 %) homoseksuelt smittet (139 tilfeller i 2013) og 52 heteroseksuelt smittet (46 tilfeller i 2013).  I 2013 økte antall meldte tilfeller av syfilis i Norge betydelig både blant msm og heteroseksuelt smittede kvinner og menn, og antall meldte tilfeller i 2014 holder seg nær uforandret høyt (fig 2). De 189 tilfellene totalt meldt i 2014 fordeler seg på 172 menn og 17 kvinner. Av tilfellene meldt i 2014 kommer 52 % fra Oslo, mens den betydelige økningen av meldte tilfeller i Hordaland skyldes økt smitte blant msm (20 tilfeller i 2014). Av de 189 meldte tilfellene av syfilis i 2014 er 70 % født i Norge.

Syfilis risikogrupper.
Syfilis risikogrupper.

Figur 2. Tilfeller av syfilis (primær, sekundær og tidlig latent syfilis) i Norge meldt MSIS 1993-2014 etter diagnoseår, smittevei og kjønn.