Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

FHI involvert i Ebola-vaksinestudie i Guinea:

Nytt design for å evaluere vaksine-effekt under sykdomsutbrudd

Publisert Oppdatert

Ebolavaksine
Ebolavaksine. Foto: Yann Libessart/MSF

Studiens design, ringvaksinering, beskrives som en ny måte å måle vaksine-effektivitet under et pågående sykdomsutbrudd. Protokollen til Ebola-vaksinestudien i Guinea, er nå publisert i British Medical Journal.


Har du funnet en feil?

- Å gjennomføre en effektstudie av nye vaksiner og medisiner under et pågående sykdomsutbrudd er krevende, både fordi situasjonen hele tiden er i endring men også fordi det er etisk utfordrende å drive forskning i en

krisesituasjon, sier John-Arne Røttingen, leder av styringsgruppen for studien og direktør for smittevern ved Folkehelseinstituttet.

Ringvaksinering som design

Ringvaksinering innebærer at man vaksinerer en "ring" av mennesker rundt nye Ebola-tilfeller, det vil som oftest si i landsbyen eller nabolaget der den smittede bor. En tilfeldig halvpart av disse «kontakt-ringene» gis vaksine umiddelbart, mens den andre halvparten av ringene får vaksinen 21 dager senere. Antall sykdomstilfeller som oppstår blant dem som er vaksinert umiddelbart, sammenlignes med antall tilfeller som oppstår i gruppen som får forsinket vaksinasjon. Slik kan man forhåpentligvis måle vaksinens beskyttende effekt, og samtidig oppfylle krav om at alle i forsøket får tilbud om vaksine.

- Fordelen med ringvaksinering er at det bidrar til å begrense smittespredning og dermed få kontroll over utbruddet, fordi man vaksinerer dem som har høyest risiko for å bli syke. I tillegg har designet den fordelen at den kan evaluere effekt av en vaksine, med relativt få deltakere sammenlignet med andre studiedesign siden vi følger epidemien og inkluderer der det er høyest risiko, sier Røttingen. 

Ringvaksinering ble brukt i kampanjen for å utrydde kopper på 1970-tallet, men er ikke brukt i en klinisk studie tidligere.

Referanse

BMJ: The ring vaccination trial: a novel cluster randomised controlled trial design to evaluate vaccine efficacy and effectiveness during outbreaks, with special reference to Ebola

BMJ2015; 351 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.h3740(Published 27 July 2015)