Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Ny rapport

Mulige norske bidrag til vaksinebasert bekjempelse av ebola

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet vurdert mulige norske bidrag til vaksinebasert bekjempelse av ebola-epidemien. Svar på oppdraget kommer i form av en rapport.


Folkehelseinstituttet har hatt dialog med en rekke nasjonale og internasjonale aktører under arbeidet, inkludert norske fagmiljø og aktører som er relevante for utvikling, utprøvning og regulatorisk godkjenning av vaksiner, samt distribusjon til kliniske forsøk og oppskalering av vaksineproduksjon. Den 27. oktober arrangerte Folkehelseinstituttet et åpent fagseminar med over 50 deltakere fra industri, akademia, statlige og frivillige organisasjoner.

Folkehelseinstituttet anbefaler at Norge bidrar til rask klinisk utprøving av ebolavaksiner i Guinea, samt til formulering og stabilitetstesting. Parallelt bør Norge bidra til finansiering av neste generasjons ebola-vaksinekandidater og vaksineteknologier.