Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Ebola-vaksinestudie klar til oppstart i Guinea

Publisert Oppdatert


Verdens helseorganisasjon (WHO), Helsedepartementet i Guinea, Leger uten Grenser, Epicentre og Folkehelseinstituttet starter en fase tre-studie i Guinea den 7. mars for å teste effekten av en forebyggende vaksine mot Ebola.


– Vi har arbeidet hardt for å nå så langt, sier generaldirektør i WHO Margaret Chan.

– Det har vært en voldsom innsats fra de rammede landene og alle partnere for å framskynde utvikling og tilgjengelighet av utprøvde tiltak. Hvis en vaksine viser seg å være effektiv, vil det være historiens første forebyggende verktøy mot Ebola, sier hun.

John-Arne Røttingen Adobe1998.
John-Arne Røttingen Adobe1998.
John-Arne Røttingen, leder av styringsgruppen for studien og direktør for smittevern ved Folkehelseinstituttet understreker at studien skjer på forespørsel fra guineanske myndigheter.

– Nært samarbeid med lokalsamfunnene i studie-området i Guinea er en forutsetning for å kunne prøve ut denne vaksinen. Guineanske forskere har vært involvert i studien fra starten av, og det guineanske helsedepartementet sitter i ledelsen av prosjektet, sier han.

Vaksineringen kommer til å skje i området Basse Guinée, den regionen som for tiden har høyest forekomst av tilfeller i landet. Studiedesignet som er valgt er ringvaksinasjon, som bygger på tilnærmingen som ble brukt for å utrydde kopper på 1970-tallet. Dette betyr at man identifiserer et ny-diagnostisert Ebola-tilfelle, indeks-tilfellet, og sporer alle hans/hennes kontakter. Kontaktene blir så vaksinert ved samtykke.

Studien har to mål: Å vurdere om vaksinen beskytter kontaktene som blir vaksinert, og om det å vaksinere kontaktene kan skape en buffer – en ring av beskyttede individer – rundt indeks-tilfellet for å hindre videre spredning av sykdommen. Vaksinen blir også tilbudt førstelinje-arbeidere i studie-området.

Vaksinen som skal prøves ut, er VSV-EBOV og er utviklet av det kanadiske folkehelseinstituttet. En annen vaksine vil bli testet i en påfølgende studie så snart den blir tilgjengelig. VSV-EBOV-vaksinen ble valgt på bakgrunn av et rammeverk med parametere utviklet av WHOs vitenskapelig og faglig rådgivende komité for eksperimentelle tiltak mot Ebola (STAC-EE). Kriteriene omfattet akseptabel sikkerhetsprofil, induksjon av egnet immunrespons, inkludert nøytraliserende antistoffer, og tilgjengelighet av tilstrekkelig antall vaksinedoser til rett tid.

Siden september 2014, har de to vaksinene som har kommet lengst i utviklingen, blitt testet i rundt 15 land i Afrika, Europa og Nord-Amerika. Utprøvingene er blitt kraftig framskyndet gjennom organisering av multiple, parallelle studier der forskere og produsenter har kunnet dele data og analyser raskere. I tillegg har etiske og regulatoriske godkjennelser blitt samordnet. Studien ble godkjent i løpet av noen måneder, mens det under normale forhold ville ha tatt flere måneder for de fleste regulatoriske myndigheter å komme til en konklusjon.

Studien er støttet av Norges forskningsråd, Leger uten Grenser, kanadiske helsemyndigheter og Wellcome Trust.