Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Hvor mange begynner og hvor mange slutter med tobakk hvert år?

Publisert Oppdatert

sigarettrøyk.JPG

I perioden 2005-2014 begynte mellom 4 500 og 10 000 ungdommer i alderen 16-24 å røyke daglig hvert år. I samme periode sluttet mellom 19 000 og 38 000 voksne i alderen 25-69 år å røyke daglig hvert år


Har du funnet en feil?

Det viser den nye SIRUS-rapporten «Hvor mange begynner og hvor mange slutter med tobakk hvert år?».

– Spørsmålet om hvor mange som begynner å røyke hvert år er ikke så enkelt å besvare som man skulle tro. Rapporten viser hovedgrunnen til dette, nemlig at røyking og bruk av snus formes av tre samtidige temporelle prosesser som ofte er vanskelige å forstå enkeltvis, sier rapportforfatter Tord Finne Vedøy.

SIRUS-forskeren forteller at formålet med rapporten er å vise ulike måter for å estimere antallet ungdommer som begynner (insidens) og antallet voksne som slutter (avgang) å røyke eller bruke snus per år i den generelle norske befolkningen. Datagrunnlaget er spørreskjemadata.

Problemstillingen er lite belyst både i Norge og i land med liknende tobakkskulturer. I stedet benyttes som oftest et annet instrument for å belyse utbredelsen av tobakksbruk, nemlig prevalens, vanligvis uttrykt med andelen som røyker eller bruker snus.

Fire fremgangsmåter for beregning av antall

I rapportens hoveddel presenteres fire ulike måter for å estimere betydningen av å bli ett år eldre for røyke/snus-start blant ungdommer i alderen 16–24 år. De tre første baserer seg på enkle utregninger av rater der betydningen av fødselskohort og undersøkelses-år antas å være konstant. I det siste tilfellet benyttes en alder, periode og kohortmodell der alle disse tre variablene tas med.

På samme måte vises fire framgangsmåter for å regne ut antallet som slutter å røyke eller bruke snus blant voksne i alderen 25–69 år. De ulike framgangsmåten utgjør ingen uttømmende liste over mulige løsninger, men viser hvordan ulike metoder gir ulike svar.

Fremgangsmåtene gir ulike estimater

Estimatene for oppstart med tobakk varierer en god del, men peker stort sett i samme retning. For dagligrøyking var det henholdsvis 891 (alternativ 1), 824 (alternativ 2), 1129 (alternativ 3) og 504 (alternativ 4) som begynte per alderstrinn per år. Tar vi med av og til-røykerne viste våre modeller at henholdsvis 1420 (alternativ 1), 1328 (alternativ 2) og 1494 (alternativ 4) ungdommer begynner å røyke.

De tilsvarende tallene for daglig bruk av snus var 702 (alternativ 1), 648 (alternativ 2) og 1065 (alternativ 4) eller 894, 830 og 1002 hvis vi også tar med de som bruker snus av og til (alternativ 3 var kun mulig å benytte for dagligrøyking).

De ulike framgangsmåtene gir også ulike svar på spørsmålet om hvor mange som slutter å røyke eller bruke snus per tidsenhet. I følge de fire framgangsmåtene sluttet 2177 (alternativ 1), 2359 (alternativ 2), 10 078 (alternativ 3) og 4320 (alternativ 4) personer å røyke daglig per femte alderstrinn.

For røyking daglig eller av og til var estimatene 5327 (alternativ 1), 4648 (alternativ 2) og 6055 (alternativ 4).

Ifølge alternativ 1 var det 7509 som sluttet å bruke snus daglig eller av og til per femte alderstrinn. Om vi legger til grunn alternativ 2 blir resultatet 1002 personer.

Referanse

Tord Finne Vedøy (2015): Hvor mange begynner og hvor mange slutter med tobakk hvert år?

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.