Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Stor forekomst av rusmidler i blodet til trafikkdrepte bilførere

Publisert Oppdatert

Ruspåvirket sjåfør
Foto: Colourbox.com

Alkohol, narkotika og trafikkfarlige legemidler var medvirkende årsak til nesten halvparten av alle dødsulykker i trafikken i Sverige, Finland og Norge. Studien, som Folkehelseinstituttet har deltatt i, inkluderer også Portugal. Resultatene viser ganske store forskjeller mellom nord og sør.


Har du funnet en feil?

- Resultatene fra studien viser at det medfører stor risiko for å bli involvert i alvorlig trafikkulykke etter bruk av rusmidler, sier Hallvard Gjerde, seniorforsker på Folkehelseinstituttet.

Dette er funn i studien:

  • Trafikkfarlige legemidler, narkotika eller alkohol ble funnet i mellom 31 prosent og 48 prosent av blodprøvene til trafikkdrepte bilførere, minst i Sverige og mest i Portugal.
  • Alkohol var hyppigst påvist i blodprøvene. Stoffet ble påvist i 19-45 prosent av prøvene. De fleste bilførerne som hadde promille var svært beruset på ulykkestidspunktet.
  • Av trafikkfarlige legemidler ble benzodiazepiner (beroligende midler og sovemidler) påvist oftest.
  • Av narkotiske stoffer ble amfetamin påvist oftest.

Forskjeller mellom nord og sør

Det var ganske store forskjeller mellom de fire deltakerlandene. Blodprøvene fra de trafikkdrepte bilførerne viste:

  • Mye mer bruk av benzodiazepiner blant trafikkdrepte bilførere i Finland (13,3 %) og Norge (9,7 %) enn i Sverige (3,9 %) og Portugal (1,8 %).  
  • Mye mer bruk av amfetamin i de tre nordiske landene enn i Portugal: Finland (2,1 %), Sverige (6,6 %), Norge (7,4 %). I Portugal fant ikke forskerne dette stoffet i blodprøvene.
  • Hasj ble funnet i svært få av prøvene, bortsett fra i Norge (6,1 %). Omtrent halvparten av de norske bilførerne var påvirket både av hasj og alkohol, og mange brukte hasj sammen med andre rusmidler som amfetamin og benzodiazepiner.
  • Mest bruk av alkohol blant trafikkdrepte bilførere i Portugal.

Resultatene bekrefter funn i tidligere studier, men styrken i dette prosjektet er at et svært høyt antall bilførere var inkludert i studien og flere land var involvert. Dermed kunne forskerne beregne mer presise tall for risiko.

Beregnet risiko ved bruk av ulike typer rusmidler

Forskerne i studien har også sammenlignet resultatene fra blodprøver fra trafikkdrepte bilførere med bruk av disse stoffene blant tilfeldige bilførere i normal trafikk i deltakerlandene, og har beregnet hvilken risiko som er forbundet med bruk av hvert stoff. Beregningene viste at alkohol medførte generelt stor risiko for trafikkulykke, men størst risiko ved høy promille. Av andre stoffer medførte bruk av amfetaminer stor risiko for trafikkulykke. Spesielt stor risiko for trafikkulykke fant forskerne ved kombinasjon av alkohol og andre stoffer, og med bruk av to eller flere stoffer utenom alkohol.

Metode

Totalt ble blodprøver fra til sammen 1118 trafikkdrepte bilførere fra de fire deltakerlandene Finland, Norge, Sverige og Portugal analysert med like eller tilsvarende analysemetoder og med de samme analytiske grensene.  Dette var blodprøver som rutinemessig hadde blitt rekvirert av politiet for analyse av rusmidler. Blodprøvene ble samlet inn mellom 2006 og 2009.

En viktig begrensning i studien er at det for Norges del bare ble tatt prøve av 59 prosent av de trafikkdrepte bilførerne i den aktuelle tidsperioden. Dermed er det usikkert hvor godt de norske resultatene reflekterer bruken av rusmidler blant trafikkdrepte bilførere totalt sett. For Sverige og Finland var denne usikkerhetene minimal, fordi 94 prosent av de trafikkdrepte bilførerne ble inkludert i studien. I Portugal hadde det blitt tatt prøver av 79 prosent av trafikkdrepte bilførere.

Studien var en del av det store europeiske prosjektet DRUID (Driving under the influence of Drugs, Alcohol and Medicines), som ble gjennomført fra 2006-2012.