Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Rusmiddelrelaterte ulykker betydelig lavere hos motorsykkelførere enn hos bilførere»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rusmiddelrelaterte ulykker betydelig lavere hos motorsykkelførere enn hos bilførere

Nyhet

Rusmiddelrelaterte ulykker betydelig lavere hos motorsykkelførere enn hos bilførere

Blant alle motorvognførere drept i trafikkulykker på norske veier, ble forekomst av rusmidler påvist hos henholdsvis 27,1 prosent av motorsykkelførerne og 40,2 prosent av bilførerne, viser resultater i en studie fra Folkehelseinstituttet.

Blant alle motorvognførere drept i trafikkulykker på norske veier, ble forekomst av rusmidler påvist hos henholdsvis 27,1 prosent av motorsykkelførerne og 40,2 prosent av bilførerne, viser resultater i en studie fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Motorsykkelførere utgjorde 22 prosent av alle motorvognførere som ble drept i det aktuelle tidsrommet. I 2010 var det registrert 3,05 millioner motorkjøretøy, hvorav 11 prosent var motorsykler, som kjørte kun to prosent av den registrerte kjørelengden.

Resultater fra studien viser:

  • I alle ulykkene ble totalforekomst av alkohol og/eller andre rusmidler påvist i henholdsvis 27,1 prosent hos motorsykkelførerne  og 40,2 prosent hos bilførerne. I eneulykkene, som ofte er utforkjøringer, var forskjellen henholdsvis 44,6 prosent og 63,8 prosent.     
  • Alkohol var det vanligste påviste enkeltstoff i alle aldersgrupper, og størst hos førere under 25 år som døde i eneulykker (45,8 %).
  • Narkotiske stoffer og/eller legemidler var mest vanlig i aldersgruppen 25-34 år (19,6 %) og forekom hos 25,9 prosent av førere drept i eneulykker.
  • Benzodiazepiner, det vil si angstdempende stoffer og sovemidler, representerte de mest vanlige påviste legemidlene, mens amfetamin/metamfetamin og cannabis representerte de mest vanlige påviste narkotiske stoffene.
  • Kun 5,5 prosent av de omkomne motorsykkelførerne var kvinner. Bare halvparten av dem ble undersøkt, og alkohol over lovlig grense ble påvist i kun ett tilfelle.
  • De fleste ulykker med alkohol og/eller andre rusmidler ble i registrert i eneulykker i helgene, både på dagtid og på nettene.

- De fleste rusmiddelrelaterte ulykker forekommer i helgene, noe som viser at en økning av politikontroller i denne tidsperioden kan virke preventivt og redusere ulykkestallet, sier Asbjørg S. Christophersen, seniorforsker på Folkehelseinstituttet. 

Om studien

Forskerne har undersøkt forekomst av alkohol og andre rusmidler blant motorvognførere drept i trafikkulykker på norske veier i perioden 2001-2010.

Blodprøver fra 63 prosent av de drepte motorsykkelførerne ble analysert på alkohol, narkotiske stoffer og trafikkfarlige legemidler, etter anmodning fra politiet.

Forekomst av alkohol og andre rusmidler hos omkomne motorsykkelførere ble sammenlignet med bilførere drept i trafikkulykker i samme tidsperiode og hvor blodprøvene ble analysert på samme analyseprogram. Det påviste mønster av alkohol og andre rusmidler var omtrent likt for de to gruppene, mens forekomsten av enkeltstoffer var betydelig lavere for motorsykkelførerne sammenlignet med bilførerne.

Positive analysefunn ble vurdert i forhold til Veitrafikklovens straffbarhetsgrenser for alkohol, illegale narkotiske stoffer og rusgivende legemidler.