Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Ruseffekten til heroin skyldes nedbrytningsprodukt

Heroinmisbruk er et stort problem over hele verden, blant annet fordi det fører til økt sykelighet og dødelighet, psykososiale problemer, ulykker og kriminalitet. Det er kjent at heroin omdannes raskt til andre stoffer og forsvinner fra kroppen kort tid etter inntak, så hvordan kan et stoff som kun er tilstede i kroppen i få minutter ha effekter som varer i flere timer?

Avhengig rusbruker
Foto: Colourbox.com
En forskningsgruppe ved Folkehelseinstituttet har tidligere sett på ruseffekten av morfin ved å benytte ulike dyreatferdsmodeller. For å undersøke ruseffekten av heroin, gjennomførte Avdeling for rusmiddelforskning i 2009 en studie med mus hvor de kombinerte atferdstesting (lokomosjon) med analyse av heroin og alle metabolittene (nedbrytningsproduktene) av heroin i blod og hjerne på ulike tidspunkter etter injeksjon.

Hos mus fører inntak av heroin til stimulering av belønningssenteret i hjernen, som igjen øker lokomotorisk aktivitet (musene løper mer). Endringen i aktivitet, og dermed ruseffekt, måles i et gitt tidsrom etter heroininjeksjonen.

Ruseffekten til heroin skyldes det første nedbrytningsproduktet, ikke heroin i seg selv

Forskerne fant at den umiddelbare og kraftige økningen i lokomotorisk aktivitet som sees etter injeksjon av heroin ikke skyldes tilstedeværelse av heroin selv, men kan tilskrives det første nedbrytningsproduktet, 6-monoacetylmorphine (6-AM) som både øker raskt i konsentrasjon etter injeksjon av heroin og som er tilstede i hjernen mye lenger enn heroin. Konsentrasjonen av 6-AM i hjernen var imidlertid høyere etter injeksjon av heroin sammenliknet med etter injeksjon av 6-AM, noe som tyder på at heroin er en effektiv transportform som letter opptaket av aktivt stoff til hjernen.

Forsøkene viser også at morfin, som tidligere har vært vanlig å bruke som et modellstoff for heroin, ikke er involvert i den umiddelbare heroinresponsen, men heller opprettholder responsen over tid.

Arbeidet er publisert i Journal of Pharmacology And Experimental Therapeutics 18 juni 2009:

Referanse: Andersen JM, Ripel A, Boix F, Normann PT, Morland J. Increased locomotor activity induced by heroin in mice: Pharmacokinetic demonstration of heroin acting as a pro-drug for the mediator, 6-monoacetylmorphine, in vivo. J Pharmacol Exp Ther. 2009 Jun 18.