Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Riktig beltebruk redder barneliv»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Riktig beltebruk redder barneliv

Forskningsfunn

Riktig beltebruk redder barneliv

En studie fra Folkehelseinstituttet viser at 9 av 10 barn i bilulykker blir alvorlig skadd eller dør på grunn av feilsikring eller løse gjenstander. Riktig bruk av sikkerhetsutstyr vil ifølge forskerne redde flere liv.

En studie fra Folkehelseinstituttet viser at 9 av 10 barn i bilulykker blir alvorlig skadd eller dør på grunn av feilsikring eller løse gjenstander. Riktig bruk av sikkerhetsutstyr vil ifølge forskerne redde flere liv.


Marianne Skjerven-Martinsen
Marianne Skjerven-Martinsen
 
Marianne Skjerven-Martinsen
Marianne Skjerven-Martinsen
Foto: Marianne Skjerven-Martinsen, Folkehelseinstituttet

Hva er årsaken til at noen barn i bilulykker blir alvorlig skadd eller dør, mens andre barn i samme bil kommer fra hendelsen uten fysiske skader? Dette er ett av hovedspørsmålene lege og stipendiat Marianne Skjerven-Martinsen ved Folkehelseinstituttet har undersøkt i sin doktoravhandling.

Studien er en del av forskningsprosjektet «Barn i bil», som gjennomføres i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Oslo Universitetssykehus.  Det er også utført en veikantundersøkelse av normal trafikk på norske veier som blant annet viste at hvert tredje barn sikres feil i bil.

Se også: Hvert tredje barn sikres feil i bil - nyhetsartikkel 

Avgjørende med riktig sikring

Ved å granske bilulykker i Norge har Skjerven-Martinsen og medarbeidere dokumentert at feilsikring av barn og løse gjenstander i bilen har avgjørende betydning for antallet omkomne og skadde barn i trafikken.

Resultatene viser blant annet at:

  • Ulykker med alvorlig skadde barn skjer i hovedsak på høyhastighetsvei, i forbindelse med helgetrafikk og oftest som følge av frontkollisjoner på veier uten midtdeler mellom veibanene
  • Mer enn 9 av 10 barn som blir alvorlig skadd eller dør i bilulykker er feilsikret eller rammes av løse gjenstander i bilen
  • De vanligste feilene er at sikkerhetsbelter er feilplasserte, med skulderdelen under armen eller bak ryggen, eller at hoftedelen er plassert for høyt opp på magen
  • Usikrede gjenstander forårsaker også skader på passasjerer, ofte indirekte ved at tung bagasje treffer og forskyver bakseteryggen der barna sitter
  • Korrekt sikrede barn har lav risiko for å bli skadd, selv i en kraftig kollisjon
  • Barn over 4 år skades hyppigst, og de vanligste alvorlige skadene er i hodet, ansiktet, brystet og magen. For de minste barna er de vanligste feilene løse og feilplasserte interne seler

Kunnskap som forebygger

- Vi ser at de voksne ønsker å bruke utstyr for å sikre barna, men de mangler kanskje kunnskap om hvor galt det kan gå hvis man ikke bruker utstyret riktig. Målet med denne studien var derfor å evaluere feilbruken av sikringsutstyr for barn i bil, knyttet til barnets høyde, alder og type utstyr. Slik kan vi gi råd til både foreldre, myndigheter og ikke minst industri om forebyggende tiltak mot feilsikring, sier Skjerven-Martinsen.

I avhandlingen sin beskriver hun også hvordan barn på ulike alderstrinn bør sikres for å hindre alvorlig skade i bilulykker. Funnene danner et vitenskapelig grunnlag for målrettet, forebyggende arbeid.

Om disputasen

Tittel: Child occupants in motor vehicle collisions. Real-world crash studies and a roadside study of children in cars in southeast Norway 2007-2013 with emphasis on safety hazards, restraining practice, and predictors of injury.
Tidspunkt: Torsdag 26. jun. 2014 13:15,
Sted: Auditorium 2 (rødt), Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

Om «Barn i bil»-studien

Forskningsprosjektet «Barn  i bil» er en omfattende studie utført av Avdeling for rettspatologi ved Folkehelseinstituttet i samarbeid med Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.

Utvalgte bilkollisjoner hvor barn var involvert fra 2007 til 2009 ble grundig analysert, samt alle alvorlige bilkollisjoner fra november 2009 til januar 2013. På den måten ble omfanget av barn som skades i bilulykker i Sørøst-Norge tallfestet. Totalt 115 kolliderte biler med 185 barn ble inkludert. Bilene ble gransket og skadde barn ble undersøkt. De typiske skademekanismene ble påvist ved å sammenholde funn fra tekniske undersøkelser av bilene med barnas skader, og rekonstruere hendelsesforløpet inne i bilen. Det ble også foretatt veikantundersøkelser av normaltrafikken på norske veier. Her ble det funnet at mer enn hvert tredje barn var feilsikret på grunn av uriktig bruk av sikkerhetsutstyret. I tillegg var en fjerdedel eksponert for tunge, usikrede gjenstander. Andelen feilsikrede barn var høyest i aldersgruppen 4-7 år.