Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Utagerende atferd og rusmisbruk viktigste årsak til graviditet og abort hos unge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utagerende atferd og rusmisbruk viktigste årsak til graviditet og abort hos unge

Nyhet

Utagerende atferd og rusmisbruk viktigste årsak til graviditet og abort hos unge

Mange faktorer kan påvirke graviditet i ung voksen alder, men hittil har ingen studier vist hvilke av disse som er de viktigste. Særlig har effekten av depresjon vært uklar. En ny studie fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med et australsk forskningssenter, har undersøkt en rekke mulige årsaksfaktorer, og funnet ut at av disse var utagerende atferd og rusmisbruk de viktigste årsakene til at unge kvinner blir gravid og tar abort.

Mange faktorer kan påvirke graviditet i ung voksen alder, men hittil har ingen studier vist hvilke av disse som er de viktigste. Særlig har effekten av depresjon vært uklar. En ny studie fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med et australsk forskningssenter, har undersøkt en rekke mulige årsaksfaktorer, og funnet ut at av disse var utagerende atferd og rusmisbruk de viktigste årsakene til at unge kvinner blir gravid og tar abort.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

ung graviditet.
ung graviditet.
Utgangspunktet for studien var å undersøke sammenhengen mellom depresjonssymptomer hos tenåringsjenter målt på flere tidspunkt (fra 14 til 18 år) og graviditetsutfall (bli gravid, få barn, og ta abort) i ung voksen alder (fra 21 til 24 år). Samarbeidspartner i studien var Centre for Adolescent Health, Royal Childrens’ Hospital og Murdoch Childrens Research Institute i Melbourne. Datautvalget besto av 988 unge, australske kvinner som deltok i en longitudinell studie (The Victorian Adolescent Health Cohort Study) fra 14 års alderen (i 1992) til i dag (2012). Depresjonssymptom ble oppgitt på seks tidspunkt i løpet av ungdomstiden, mens graviditetsutfall ble oppgitt på to tidspunkt i ung voksen alder.

For å undersøke andre mulige årsaksfaktorer ble kvinnene også spurt om deres grad av utagerende atferd (for eksempel hærverk, tagging, slåssing, tyveri, og utvisning fra skolen), samt bruk av rus (røyking, cannabis, og alkohol) i løpet av ungdomstiden. I tillegg ble sosioøkonomiske data, blant annet foreldrenes utdanningsnivå og sivil tilstand, registrert.

Deprimert og gravid?

Forskerne fant at det var en høyere risiko for å bli gravid, for kvinnene som oppga høye depresjonssymptomer på flere tidspunkt i løpet av ungdomstiden i motsetning til dem som ikke oppga noen symptomer. Disse sammenhengene forsvant derimot når utagerende atferd og rusmisbruk, samt sosioøkonomiske variabler ble tatt hensyn til. Mest utslagsgivende var effekten av utagerende atferd og rusmisbruk alene.

– Funnene støtter opp om forskning som har foreslått en relasjon mellom depresjon og reproduktive utfall, men indikerer at dette forholdet muligvis kan forklares eller kontrolleres bort når man legger til utagerende atferd og rusmisbruk, sier Wendy Nilsen som er hovedforfatteren av artikkelen. Dermed viser denne studien viktigheten med å ta hensyn til andre mulige årsaksfaktorer i tillegg til den faktoren man i utgangspunktet er mest interessert i.

Selektiv forebygging

– Funnene er nyttige ettersom de setter fokus på sammenhengen mellom rus- og atferdsproblemer og reproduktive konsekvenser hos unge kvinner. Flere studier trengs før man kan si noe klart om årsakssammenhengen, men resultatene tyder på at selektive tiltak rettet mot ungdommer med tidligere utagerende vansker kan forbedre fremtidig seksuell og reproduktiv helse i denne gruppen, sier Nilsen.

Studien er også viktig sett i forhold til tidligere forskning, som har fokusert mest på graviditetsutfall hos tenåringer. Siden 1971 har gjennomsnittsalderen på førstegangsfødende i de fleste vestlige land økt fra 25 til 31 år, noe som indikerer at begrepet ”tidlig graviditet” nå også gjelder graviditet i ung voksen alder. Funnene i studien tyder på at noen av de samme faktorene (utagerende atferd og rusmisbruk) som henger sammen med graviditetsutfall hos tenåringer også henger sammen med graviditetsutfall hos unge voksne kvinner. Forskyvning i gjennomsnittsalderen på førstegangsfødende åpner også opp for andre type studier om graviditet, livsstil og psykisk helse.

– Videre forskning kunne sett på om det å bli gravid som ung voksen i dag, for noen fører til forsinkede livsrolleoverganger, som det å etablere seg karriere- og/eller familiemessig, sier Nilsen.

Referanse

Adolescent Depressive Symptoms and Subsequent Pregnancy, Pregnancy Completion and Pregnancy Termination in Young Adulthood: Findings from the Victorian Adolescent Health Cohort Study.Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, Volume 25, Issue 1, February 2012, Pages 6-11. Wendy Nilsen, Craig A. Olsson, Evalill Karevold, Christina O’Loughlin, Maria McKenzie, George C. Patton.