Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Samboere har stort sett like god psykisk helse som gifte »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Samboere har stort sett like god psykisk helse som gifte

Nyhet

Samboere har stort sett like god psykisk helse som gifte

I Norge har samboere stort sett like god psykisk helse som gifte, men flere rapporterer om alkoholavhengighet og tidligere, alvorlig depresjon sammenlignet med gifte. Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

I Norge har samboere stort sett like god psykisk helse som gifte, men flere rapporterer om alkoholavhengighet og tidligere, alvorlig depresjon sammenlignet med gifte. Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

to jenter som holder rundt hverandre.
to jenter som holder rundt hverandre.
I Norge er samboerskap svært utbredt: De fleste unge velger samboerskap fremfor ekteskap når de inngår sitt første samliv, hver andre førstefødsel skjer utenfor ekteskap, samboerskap er svært vanlig blant skilte, og samboerskap er dessuten vanlig på tvers av sosiale lag og er sosialt akseptert.

Psykiske helseforskjeller viskes delvis ut

Samboerskap er også utbredt i våre nordiske naboland. Til tross for dette er det gjort få nordiske studier av samboeres psykisk helse. Studier fra andre land har generelt vist at samboere har dårligere psykisk helse enn gifte. De nye resultatene fra Norge er bare delvis i tråd med tidligere forskning.

- Mye tyder på at når samboerskap blir mer utbredt i en befolkning, så vil psykiske helseforskjeller mellom gifte og samboende delvis viskes ut. Av den grunn var det noe overraskende at vi fant at samboere med barn i større grad enn gifte med barn sliter med alkoholavhengighet. Når vi vet at stadig flere barn i Norge vokser opp med foreldre som er samboere, er dette urovekkende både for foreldrene og de involverte barna, sier forsker Anne Reneflot ved divisjon for psykisk helse og Svenn-Erik Mamelund ved divisjon for smittvern, Folkehelseinstituttet.

Den nye studien viser også at en større andel samboere (som tidligere har vært gift) rapporterer at de en eller annen gang har opplevd en alvorlig depresjon sammenlignet med gifte. Det er imidlertid ingen forskjell mellom samboere og gifte i andel som på intervjutidspunktet rapporterte om symptomer på angst og depresjon, eller andel som det siste året har vært utsatt for psykisk eller fysisk vold, eller andel som har brukt narkotika og psykotropiske legemidler.

Studien er publisert i European Sociological Review, og er basert på Levekårsundersøkelsen (2005) fra Statistisk sentralbyrå.

Hvorfor er samboere og giftes psykiske helse noe ulik?

Samboerskap er en svært utbredt samlivsform i Norge. Likevel er det forskjeller mellom gifte og samboere når det gjelder andel som noen gang har opplevd en alvorlig depresjon og alkoholavhengighet – hvorfor er det slik?
– Det kan skyldes systematiske forskjeller mellom gifte og samboende, og hvor de med økt risiko for psykiske helseplager og alkoholproblemer i mindre grad gifter seg enn de med en lavere risiko. Dessuten kan det være forskjeller mellom de to samlivsformene som også har betydning for den psykiske helsen slik som ulik livsstil og sosial kontroll, forklarer Reneflot og Mamelund. Det vil si at gifte i større grad opplever forventninger om passende livsstil, inkludert rusmiddelbruk, enn samboende. Amerikansk forskning finner at unge som gifter seg i større grad reduserer rusmiddelbruk enn unge som inngår samboerskap.

Samboere og gifte har generelt bedre psykisk helse enn de som er single.

Referanse: Reneflot, A., Mamelund, S.-E. (2011): The association between marital status and psychological well-being in Norway, European Sociological Review 2011; doi: 10.1093/esr/jcq069