Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Posttraumatiske stressymptomer etter fødselen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Posttraumatiske stressymptomer etter fødselen

Nyhet

Posttraumatiske stressymptomer etter fødselen

Opptil en tredje del av alle kvinner opplever sin fødsel som traumatisk, og 2–6 % oppfyller kriteriene for diagnosen Posttraumatisk stressyndrom i forbindelse med fødselen. I samarbeid med Akershus universitetssykehus har en ny studie fra Folkehelseinstituttet funnet at kvinnens subjektive fødselsopplevelse, fremfor fødselskomplikasjoner, er mest avgjørende for om kvinnen blir traumatisert eller ikke.

Opptil en tredje del av alle kvinner opplever sin fødsel som traumatisk, og 2–6 % oppfyller kriteriene for diagnosen Posttraumatisk stressyndrom i forbindelse med fødselen. I samarbeid med Akershus universitetssykehus har en ny studie fra Folkehelseinstituttet funnet at kvinnens subjektive fødselsopplevelse, fremfor fødselskomplikasjoner, er mest avgjørende for om kvinnen blir traumatisert eller ikke.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hensikten med denne studien var å undersøke hvilke faktorer som har mest betydning for utvikling av posttraumatisk stress etter fødsel. Posttraumatisk stress deles inn i tre typer symptomer, og alle må være identifisert ved en diagnose: (1) gjenopplevelse (mareritt om fødselen, flashbacks av hendelsen), (2) unnvikelse (unngå å bli gravid igjen, hukommelsestap rundt fødselen), (3) økt anspenthet (irritabilitet, konsentrasjonsvansker).

Subjektiv fødselsopplevelse avgjørende

Resultatene tyder på at kvinnens subjektive fødselsopplevelse, det vil si, hvordan de selv opplevde fødselen, hadde en avgjørende betydning for om hun utviklet posttraumatisk stress eller ei – en vesentlig større betydning enn de objektive hendelsene under fødselen, som for eksempel reelle fødselskomplikasjoner. De objektive hendelser hadde likevel en viss sammenheng med posttraumatisk stress, og da særlig ved at slike hendelser påvirket subjektive fødselsopplevelser som i sin tur igjen påvirket posttraumatisk stress.

Implikasjoner for helsepersonell

Å forstå betydningen av subjektive fødselsopplevelser åpner nye muligheter for forebygging.

– Fødselskomplikasjoner kan ikke alltid unngås. Hvis komplikasjoner under fødselen oppstår, er det viktig å hjelpe kvinnen til at hun føler seg trygg og tatt vare på for å forebygge et mulig traume, sier postdoktor Susan Garthus-Niegel ved Divisjon for Psykisk Helse. Hun er førsteforfatteren til artikkelen som er nylig publisert i Archives of Women's Mental Health.

Fødselsrelatert traume kan presentere en stor belastning, og traumatiserte kvinner har en økt risiko for å ikke få flere barn og unngå å bli gravide igjen.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen omfattet 1499 kvinner som fødte på Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus. Kvinnene fylte ut ulike spørreskjema både under graviditeten og 8 uker etter fødselen. De ble spurt om et flertall predisponerende faktorer, så som forekomst av angst og depresjonssymptomer, frykt for fødsel og tidligere posttraumatisk stresslidelse. Ytterligere opplysninger om graviditet og fødsel ble hentet fra sykehusets fødejournal. Symptomer på PTSD etter fødselen ble målt med instrumentet Impact of Event Scale.

– Styrken til dette materialet er kombinasjonen av et bredt utvalg av validerte mål for psykisk helse, sammen med kliniske data fra sykehuset om fødselen. Ettersom det i tillegg er en deltakelse på over 80 %, bør vi kunne ha tiltro til disse resultatene, sier Susan Garthus-Niegel.

– Likevel bør det sies at det kan være vanskelig å måle subjektive opplevelser helt nøyaktig, særlig når man må huske hvordan man følte seg 8 uker tilbake i tid.

Referanse

Garthus-Niegel, S., von Soest, T., Vollrath, M. E. & Eberhard-Gran M. (2012). The Impact of Subjective Birth Experiences on Posttraumatic Stress Symptoms: A Longitudinal Study. Archives of Women's Mental Health, DOI 10.1007/s00737-012-0301-3.