Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Oppsplittet familiebakgrunn er forbundet med å få barn tidlig »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Oppsplittet familiebakgrunn er forbundet med å få barn tidlig

Nyhet

Oppsplittet familiebakgrunn er forbundet med å få barn tidlig

Det å oppleve skilsmisse eller at en av foreldrene dør i oppveksten øker sannsynligheten for at en blir forelder tidlig samt for å få barn utenfor ekteskap. Det viser en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. - Både fellestrekk ved foreldre om skiller seg og effekten av selve skilsmissen kan forklare denne sammenhengen, sier forsker Anne Reneflot ved Folkehelseinstituttet.

Det å oppleve skilsmisse eller at en av foreldrene dør i oppveksten øker sannsynligheten for at en blir forelder tidlig samt for å få barn utenfor ekteskap. Det viser en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. - Både fellestrekk ved foreldre om skiller seg og effekten av selve skilsmissen kan forklare denne sammenhengen, sier forsker Anne Reneflot ved Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Å bli forelder er en viktig begivenhet for de fleste unge voksne, men å få barn tidlig og utenfor ekteskap kan ha en negativ innvirkning på det senere livsløpet. For menn er det forbundet med en økt sannsynlighet for ikke å bo sammen med barnet, og for kvinner med å bli enslig mor, lavere utdannelse og dårligere økonomi. Det er derfor viktig å identifisere de faktorene som påvirker timing og samlivsstatus ved første fødsel.

I denne studien har forskeren ved hjelp av norske registerdata (i hovedsak Folkeregisteret og utdanningsregistre med opplysninger om alle barn født i årene 1974 til 1979) og forløpsanalyser undersøkt om det å oppleve at foreldrene skiller seg eller at en av foreldrene dør i løpet av oppveksten er forbundet med en økt risiko for å få sitt første barn tidlig (23 år eller yngre) og utenfor ekteskap.

I undersøkelsen finner en generelt at foreldrebrudd (enten forårsaket av skilsmisse eller død) er forbundet med en økt risiko for å få barn tidlig og å bli foreldre utenfor ekteskap. Denne sammenhengen er sterkere for kvinner enn for menn.

En kan tenke seg flere årsaker til dette. En del fellestrekk ved foreldre som skiller seg kan forklare tidlig familiedannelse hos barna deres. En kan tenke seg at det kan ha med foreldrenes holdning og personlighet å gjøre. Fra før vet man at foreldre som skiller seg generelt har lavere utdanning og inntekt samt hyppigere psykiske problemer, og dette kan påvirke når barna deres etablerer egen familie.

- En annen årsak er effekten av selve skilsmissen, der en forelder forsvinner ut av familien, noe som kan medføre andre rollemodeller, og mindre tid og ressurser til å følge opp barna sine. En tredje forklaring er at skilsmisser kan oppleves som stressfylt av barna, og det kan gjøre at de tidligere flytter hjemmefra og danner egen familie, sier Anne Reneflot.

Foreldrenes gjengifte har betydning

Forskeren har videre sett på betydningen av foreldrenes gjengifte. Når det gjelder kvinner av skilte foreldre, så er mors gjengifte forbundet med en økt sannsynlighet for å få barn tidlig og utenfor ekteskap, mens fars gjengifte er forbundet med en redusert risiko for å få barn utenfor et samliv (ekteskap eller samboerskap). For menn med skilte foreldre, så er fars gjengifte forbundet med en økt sannsynlighet for å bli far i ekteskap.

Det ble også undersøkt i hvilken grad forholdet mellom oppvekstfamilie og familiedanning som ung voksen virker via de unges utdanning. Tidligere forskning viser at barn som tilbringer hele eller deler av oppveksten i en aleneforeldrefamilie går færre år på skolen og oppnår lavere utdanning enn de som bor med begge foreldrene, og utdanning (både om man er under utdanning og utdanningslengde) har betydning for tidspunkt for første fødsel.

Denne studien viser at de unges utdanning i beskjeden grad virker inn på oppvekstfamiliens betydning for tidspunkt og samlivsstatus ved første fødsel.

Artikkelen "Childhood Familiy Structure and Reproductive Behaviour in Early Adulthood in Norway" er publisert online i European Sociological Review.