Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Om samlivsbrudd og konflikter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om samlivsbrudd og konflikter

Forskningsfunn

Om samlivsbrudd og konflikter

En doktorgradsstudie ved Folkehelseinstituttet har undersøkt hvordan mødres parforhold endrer seg gjennom barnas oppvekst, og hva som kan forutsi sannsynligheten for at foreldre skiller lag.

Parforhold
Parforhold. Foto: Colourbox.com

En doktorgradsstudie ved Folkehelseinstituttet har undersøkt hvordan mødres parforhold endrer seg gjennom barnas oppvekst, og hva som kan forutsi sannsynligheten for at foreldre skiller lag.


Psykolog Maren Sand Helland og kollegaene hennes ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo har brukt informasjon fra TOPP-studien ”Trivsel og oppvekst i barndom og ungdomstid”. I studien har mer enn 500 mødre blitt intervjuet med gjentatte spørreskjemaer over en 17-årsperiode, fra barna var 18 måneder gamle.

- Funnene fra studien understreker betydningen av å komme tidlig på banen og støtte foreldre som har belastninger knyttet til omsorg for barn eller som har vansker i parforholdet, sier Helland. Nesten 40 prosent av norske barn opplever at foreldrene skiller lag før de er 18 år og om lag en av fire mødre rapporterte i TOPP-studien at de hadde problemer i parforholdet.

Tidlige tegn på samlivsbrudd

Resultatene viste at de tidlige tegnene på at foreldre kom til å skilles var litt forskjellige for foreldre som skilte lag da barna var små, og foreldre som skilte lag like før eller under barnas tenåringsperiode.

- Vi undersøkte sammenhengen mellom hva mødrene rapporterte om livene sine da barna var 18 måneder og sannsynligheten for at foreldrene skilte lag i løpet av de neste 17 årene. Det var oppsiktsvekkende at faktorer fra så tidlig i foreldreskapet kunne bidra til å forutsi hvem som kom til å gå fra hverandre flere år senere, forteller Helland.

Kritiserte hverandre mye

Mødre som rapporterte at hun og partneren kritiserte hverandre mye hadde økt risiko for samlivsbrudd før barna var åtte år. Slike tidlige brudd hang også sammen med lav alder hos mor, dårligere økonomi og flere belastninger knyttet til bolig, arbeid og helse.

- Dette er faktorer man ofte har funnet at henger sammen med samlivsbrudd i studier som har studert par over kortere tid. Det nye i denne studien er at man også har undersøkt hva som henger sammen med brudd på lang sikt, sier Helland.

Mange belastninger knyttet til barneomsorg da barna var 18 måneder hang sammen med samlivsbrudd mer enn sju år senere, da barna var mellom åtte og 18 år. Å oppleve liten støtte fra partneren var forbundet med samlivsbrudd gjennom hele perioden.

Tenåringsforeldre og konflikter

Helland undersøkte også konfliktnivå mellom foreldre mens barna var i tenårene. Resultatene viste at det gjennomsnittlige konfliktnivået mellom foreldrene som forble sammen gjennom perioden var stabilt fra barna var åtte til 18 år. Likevel var det ikke uvanlig med endringer i konfliktnivå gjennom perioden for grupper av foreldre. Det at barna kom i tenårene var ikke forbundet med økte konflikter for flesteparten av foreldrene.

Derimot økte konfliktene for en liten gruppe av foreldre som var kjennetegnet av høyere konfliktnivå også før barna kom i tenårene. Dette tyder på at foreldre med forhøyet konfliktnivå når barna er yngre kan ha særlig behov for veiledning og hjelp til å takle utfordringer når barna kommer i tenårene.

Helland understreker at funnene ikke sier noe om årsakene til at foreldre går fra hverandre eller hvorfor konflikter oppstår. Likevel er kunnskapen verdifull fordi den kan bidra til å identifisere mødre som kan oppleve senere vansker i parforholdet på et tidlig tidspunkt i foreldreskapet.

- Ved å studere familier over så lang tid, kan vi finne ut mer om typiske utfordringer ved å være foreldre til barn i ulike aldre, og hvordan slike utfordringer påvirker parforholdet over tid. Slik kunnskap er viktig for å fange opp foreldre som kan trenge ekstra støtte, sier Helland.

Referanse

Helland M.S., von Soest T., Gustavson K., Røysamb E. og Mathiesen K.S. Long shadows: a prospective study of predictors of relationship dissolution over 17 child-rearing years. BMC Psychology 2014, 2:40.