Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Foreldrenes alder knyttes til autismerisiko»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Foreldrenes alder knyttes til autismerisiko

Nyhet

Foreldrenes alder knyttes til autismerisiko

En aldersforskjell mellom mor og far på mer enn ti år er knyttet til økt risiko for å få et autistisk barn. Det er også høyere risiko når mor er yngre enn 20 år, og en gradvis økende risiko med økende alder hos foreldrene. Dette viser en ny internasjonal studie som Folkehelseinstituttet har vært med på.

En aldersforskjell mellom mor og far på mer enn ti år er knyttet til økt risiko for å få et autistisk barn. Det er også høyere risiko når mor er yngre enn 20 år, og en gradvis økende risiko med økende alder hos foreldrene. Dette viser en ny internasjonal studie som Folkehelseinstituttet har vært med på.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

COLOURBOX1695329
COLOURBOX1695329

Tidligere studier har vist at høy alder hos foreldre er assosiert med autisme hos barnet. Den nye studien bekrefter dette og finner i tillegg at aldersforskjellen mellom mor og far spiller en rolle.

Studien har data fra fem land og omfatter mer enn fem millioner barn hvorav 30 902 har fått en autismediagnose. Diagnosen autismespekterforstyrrelse inkluderer blant annet barneautisme og Aspergers syndrom. Forskerne undersøkte om det var sammenheng mellom foreldrenes alder og risiko for en autismediagnose hos barna.

Høyere alder hos begge foreldre

Resultatene viser at:

  • Fedre i alderen 50 år eller eldre hadde 66 prosent høyere risiko for å få et barn med en autismediagnose sammenlignet med fedre i 20-årene.
  • Fedre i alderen 40-49 år hadde 28 prosent høyere risiko for å få et barn med en autismediagnose sammenlignet med fedre i 20-årene.
  • Mødre i 40-årene hadde en 15 % høyere risiko for å få barn med en autismediagnose sammenlignet med mødre i 20-årene.

Det er uklart hvorfor høyere alder hos foreldrene gir økt risiko for autismelidelser hos barna. En hypotese er at økt hyppighet av forandringer i arvestoffet i kjønnscellene er årsaken.

Ny kunnskap om aldersforskjell

Studien viser også at unge mødre og foreldre med store aldersforskjeller har økt risiko for å få barn med autisme. Det er en økt risiko for autisme hos barn av foreldre med en aldersforskjell på 10 år eller mer. Både biologiske og sosioøkonomiske faktorer kan ligge til grunn for at risikoen er større når aldersforskjellen mellom foreldrene er stor.

– Studien er viktig fordi den bekrefter en sammenheng mellom høyere alder hos foreldrene og økt risiko for autismelidelser hos barna i et stort internasjonalt datamateriale. Autismespekterforstyrrelser er imidlertid ikke hyppige, og økningen i risiko hos eldre foreldre er derfor ikke så stor selv om den er statistisk signifikant. Resultatene er viktige fordi de gir grunnlag for å finne årsaker til autisme, blant annet ved å utforske de genetiske mekanismene som kan være involvert, sier Camilla Stoltenberg som er medforfatter av studien.

– Sammenhengen mellom store aldersforskjeller hos foreldrene og autisme er også interessant.

Unge mødre

Selv om høyere alder hos mor øker risikoen for autisme, er det likevel ikke uten risiko å være for ung. Studien viser at mødre som var yngre enn 20 år hadde 18 % høyere risiko å få et barn med autisme sammenlignet med mødre i 20-årene. Det er uklart hvorfor yngre mødre har høyere risiko, og det er viktig å finne ut hvilken rolle sosioøkonomiske faktorer spiller.

Om studien

Artikkelen er basert på en stor befolkningsbasert kohortstudie med data fra Danmark, Israel, Norge, Sverige og Vest-Australia, og den bygger på det internasjonale forskningssamarbeidet «International Collaboration for Autism Registry Epidemiology» (iCARE). I Norge ble data hentet fra Medisinsk fødselsregister og databasen FD-Trygd. Til sammen 5 766 794 barn født i perioden 1985–2004, ble fulgt fra fødselen og frem til en eventuell autismediagnose eller til 2004–2009.

En begrensing er at studien manglet informasjon om sosioøkonomiske faktorer og psykiske lidelser hos foreldrene. Dette er forhold som kan påvirke både hvor gamle foreldrene er når de får barn og risikoen for autisme hos barnet.

Studien er resultat av et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Karolinska Institutet i Sverige, Kings College London og andre internasjonale universiteter og forskningsinstitutter.

Referanse

S Sandin, D Schendel, P Magnusson, C Hultman, P Surén, E Susser, T Grønborg, M Gissler, N Gunnes, R Gross, M Henning, M Bresnahan, A Sourander, M Hornig, K Carter, R Francis, E Parner, H Leonard, M Rosanoff, C Stoltenberg and A Reichenberg (2015)“Autism risk associated with parental age and with increasing difference in age between the parents.” Molecular Psychiatry. Publisert online 9 juni 2015 (fri tilgang).