Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Depresjon har økt betydelig blant unge menn

Publisert Oppdatert


Stadig flere menn har blitt deprimerte siden 1990. Det er særlig blant unge voksne menn i alderen 18–34 år forekomsten av depresjon har økt. Det viser en ny undersøkelse. I samme periode har andelen deprimerte kvinner gått tilbake, særlig blant unge kvinner. - Ulike typer livsbelastninger og stress har blitt jevnere fordelt mellom kjønnene, sier professor Odd Steffen Dalgard ved Folkehelseinstituttet.Har du funnet en feil?

Hodepine, mann.jpg
Forekomsten av depresjon har økt blant menn siden 1990, og økningen har vært betydelig blant unge menn i alderen 18- 34 år. I 1990 var 1,4 prosent av mennene i denne aldersgruppen deprimerte, mens 10,3 prosent av dem var det i 2001. Samtidig er færre kvinner deprimerte, viser undersøkelsen, og særlig i alderen 18-34 år. Mens 9,8 prosent av kvinnene i denne aldersgruppen var deprimerte i 1990, var 3,9 prosent av dem deprimerte i 2001.

I den samme perioden var det bare små endringer i forekomsten av depresjon i befolkingen som helhet. Undersøkelsen er utført av Inger Sandanger ved Universitetssykehuset i Akershus, Jan F. Nygård og Tom Sørensen ved Universitetet i Oslo og Odd Steffen Dalgard ved Folkehelseinstituttet.

Færre mannlige rollemodeller i oppveksten

I løpet av denne perioden har flere gutter vokst opp med mor som hovedforsørger samtidig som tallet på mannlige lærere i grunnskolen har gått kraftig tilbake. Tidligere undersøkelser har vist at gutter som vokser opp uten begge foreldrene, vanligvis far, har større risiko for å bli deprimerte enn jenter. De unge voksne mennene i undersøkelse er vokst opp i en tid der flere av dem har færre mannlige rollemodeller i hverdagen enn tidligere generasjoner, og dette kan være en risikofaktor for depresjon senere i livet.

Samtidig kan omfordelingen av depresjon blant kjønnene, særlig i aldersgruppen 18-34 år, henge sammen med at ulike typer livsbelastninger og stress i livet har blitt jevnere fordelt mellom kjønnene. Kvinners situasjon har endret seg, og de har relativt sett fått det bedre i forhold til mannen. Ansvaret for hjem, barneoppdragelse og arbeid har blitt jevnere fordelt mellom kjønnene, og dermed har også potensielle stressfaktorer som kan føre til depresjon blitt jevnere fordelt.

Stor befolkningsundersøkelse

Dette er en befolkningsundersøkelse som er gjort på to utvalg som er sammenlignet med 11 års mellomrom. Deltakerne er trukket fra Statistisk Sentralbyrå, og kommer fra Oslo og Lofoten. Om lag 2000 personer deltok i begge undersøkelsene. Deltakerne har svart på et HSCL-25 spørreskjema som måler forekomsten av angst og depresjon samt blitt intervjuet om sin livssituasjon. Tilsvarende undersøkelser utført i andre land, blant annet i Canada viser lignende resultater og analyser.  

Generell endring mellom kjønnene

Totalt var flere menn deprimerte i 2001 enn i 1990. Da var 1,5 prosent av voksne menn deprimerte i løpet av en 12 måneders periode. I 2001 fikk 6,1 prosent av mennene en depresjon. Samtidig er totalt færre kvinner deprimerte, viser undersøkelsen. Mens 9,2 prosent av alle kvinner oppga å ha vært deprimerte i løpet av det siste året i 1990, var 7,1 prosent av kvinnene det i 2001. For begge kjønnene er altså endringene klart størst i aldersgruppen 18-34 år. 

Referanse: Inger Sandanger, Jan F. Nygård, Tom Sørensen, Odd Steffen Dalgard: Return of depressed men: Changes in distribution of depression and symptom cases in Norway between 1990 and 2001. Journal of Affective Disorders 2006. (Se lenke)