Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Barnehager er positivt relatert til barnas utvikling og fungering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Barnehager er positivt relatert til barnas utvikling og fungering

Nyhet

Barnehager er positivt relatert til barnas utvikling og fungering

Barn som begynner tidlig i barnehage eller familiebarnehage har lavere risiko for sen språkutvikling. Dette viser de samlede resultatene fra en ny doktorgradsstudie om barnehager og barns utvikling.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Barn som begynner tidlig i barnehage eller familiebarnehage har lavere risiko for sen språkutvikling. Dette viser de samlede resultatene fra en ny doktorgradsstudie om barnehager og barns utvikling.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Ratib Lekhal ved Divisjon for psykisk helse har undersøkt hvordan barns deltakelse i barnehage i alder 1, 1,5 og 3 år var knyttet til atferdsproblemer og språkutvikling i alderen 3 år i både høy og lav-risiko grupper. Sett i lys av den voksende debatten om viktigheten med barnehager, var målet med prosjektet å bidra til den nasjonale og internasjonale kunnskapsbase om barnetilsyn og da spesielt om bruk av barnehage.

Barnehagedebatten

Bruk av barnehage har vokst raskt de siste tiårene. Som en følge av dette er debatten intensivert om hva det betyr for barns utvikling å passes av andre enn foreldrene. Generelt viser studier at høy kvalitet i barneomsorg, og spesielt høy kvalitet i barnehager, overveiende er positivt assosiert med barns språkutvikling. Når det gjelder risikoen for utvikling av atferdsproblemer for barn som passes av andre enn foreldrene, er funnene mer tvetydige. Studier som rapporterer funn fra den amerikanske konteksten antyder økt risiko for atferdsvansker, men dette får lite støtte i studier fra andre land.

Debatten om betydningen av tilsyn utenfor hjemmet på barns utvikling har støttet seg tungt på studier fra USA. Det er lite europeisk forskning om dette emnet, og forskning fra Norge er nesten ikke-eksisterende. Men siden lovverket som regulerer ulike typer barnetilsyn varierer betydelig mellom landene, kan effekten av tidlig pass utenfor hjemmet variere avhengig av hvilken samfunnskontekst en har undersøkt det i. Denne studien viser effekten av å være i barnehage på barns utvikling og fungering i Norge - et land med offentlig subsidiert og regulert barneomsorg.

Forskningsfunnene støtter den positive effekten

Barn som går i barnehage eller familiebarnehage har en redusert risiko for sen språkligutvikling, viser de samlede resultatene fra de tre artiklene som inngår i denne avhandlingen. Barna viste ikke høyere nivåer av atferdsproblemer. I lys av den pågående debatten rundt temaet, støtter denne forskningen viktigheten av et internasjonalt perspektiv for å forstå effekten av å være i barnehage.

Råd til beslutningstakere: fokuser mer på mulighetene

Resultatene fra denne avhandlingen kan gi nyttig informasjon til beslutningstakere om viktigheten av å tilrettelegge for kvalitet og slik også dempe mange foreldres bekymringer om at barna utvikler seg negativt om de begynner i barnehage.

- Funnene kan bidra til en dreining av oppmerksomheten i den pågående debatten om bruk av barnehage til en drøfting av de potensielle fordelene deltakelse i barnehage har og hvilke muligheter en har for å styrke barns nysgjerrighet, kunnskap og mestring i stedet for fortsatt fokus på den potensielle skaden, konkluderer Ratib Lekhal.

Om studien

Data fra 20 000 – 70 000 barn fra den prospektive, populasjonsbaserte Norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) ble brukt. Denne undersøkelsen inneholder informasjon om bruk av ulike barnepassordninger brukt til ulik alder, informasjon om barnas språkutvikling, atferdsproblemer, og mye annen informasjon om både foreldre og barna.

Referanser

Lekhal, R.; von Soest, T.; Wang, M.V.; Aukrust, V.G. and Schjølberg, S. (2012) Norway's High-Quality Center Care Reduces Late Talking in High- and Low-Risk Groups. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, September 2012, Vol. 33, Issue 7, 562–569.

Lekhal, R. (2012) Do type of childcare and age of entry predict behavior problems during early childhood? Results from a large Norwegian longitudinal study. International Journal of Behavioral Development, May 2012, vol. 36 no. 3, 197-204.

Lekhal, R.; Zachrisson, H.D.; Wang, M.V.; Schjølberg, S. and von Soest, T. (2011) Does universally accessible child care protect children from late talking? Results from a Norwegian population-based prospective study. Early Child Development and Care, Vol. 181, No. 8, September 2011, 1007–1019.