Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

P-piller har ikke sammenheng med bekkenløsning i svangerskapet

Publisert Oppdatert


Bruk av p-piller (kombinasjonspreparater) før svangerskapet øker ikke risikoen for utvikling av bekkenleddssmerter, i følge en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Forskerne fant derimot en lett økt risiko for bekkenleddssmerter hos kvinner som hadde brukt rene progestinpreparater.


Har du funnet en feil?

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Bekkenleddssmerter i svangerskapet er vanlig, men årsakene er ukjente. Smertene utvikles i forbindelse med svangerskap og avtar som regel kort tid etter fødsel, noe som tyder på at hormonelle faktorer er medvirkende.

Noen tidligere studier har foreslått at bruk av hormonell prevensjon har betydning for utvikling av bekkenleddssmerter, men kunnskapen spriker. Siden mange kvinner i fertil alder bruker hormonell prevensjon, er det behov for økt kunnskap på dette området.

Over 90 000 kvinner

I denne studien inkluderte forskerne over 90 000 kvinner i Den norske mor og barn-undersøkelsen som hadde besvart spørreskjema i svangerskapsuke 17 og 30. Spørreskjemaene inneholdt spørsmål om bruk av hormonell prevensjon (p-piller, mini-piller, hormoninjeksjoner og hormonspiral) samt spørsmål om smerter i bekkenet.

Resultatene viser at:

  • Bruk av p-piller det siste året før svangerskapet hang ikke sammen med utvikling av bekkenleddssmerter (definert som smerter over symfysen foran i bekkenet og begge leddene bak i bekkenet) inntil svangerskapsuke 30.
  • Kvinner som hadde brukt hormonspiral siste år før svangerskapet og kvinner som rapporterte langvarig bruk av mini-piller hadde en lett økt risiko for å utvikle bekkenleddssmerter.

P-piller er trygge

– Resultatene tyder på at p-piller kan brukes uten fare for å utvikle bekkenleddssmerter i svangerskapet. Derimot er det behov for flere studier for å undersøke sammenhengen mellom bruk av mini-piller samt hormonspiral og svangerskapsrelaterte bekkenleddssmerter, sier postdoktor Elisabeth K. Bjelland ved Forskningssenteret, Akershus universitetssykehus og Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Om studien

Studien er en del av en større satsing for å studere årsaker og konsekvenser ved bekkenløsning. Den er utført i samarbeid med prosjektleder og seniorforsker Malin Eberhard-Gran ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og Akershus universitetssykehus, samt forskere ved Uppsala Universitet, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Referanse

E.K. Bjelland, P. Kristiansson, H. Nordeng, S. Vangen and M. Eberhard-Gran (2013). Hormonal contraception and pelvic girdle pain during pregnancy: a population study of 91 721 pregnancies in the Norwegian Mother and Child Cohort. Human Reproduction, Vol.0, No.0 pp. 1–7, 2013.